Volvo Maskin Service:

Bygger nytt VMS-anlegg i Rogaland

Volvo Maskin Service avd. Rogaland bygger nytt verksted, lager og kontorbygg på Aksdal Næringspark på Haugalandet.

Første spadestikk på tomten til Volvo Maskin Service på Aksdal Næringspark i Nord-Rogaland. På bildet er mangeårig servicemekaniker i distriktet, Per Ove Espevoll (t.v.) og distriktsrepresentant Kjetil Stople i Volvo Maskin AS.
Første spadestikk på tomten til Volvo Maskin Service på Aksdal Næringspark i Nord-Rogaland. På bildet er mangeårig servicemekaniker i distriktet, Per Ove Espevoll (t.v.) og distriktsrepresentant Kjetil Stople i Volvo Maskin AS.
Publisert Oppdatert

Volvo er i vekst i Rogaland og selskapet ser et stort potensiale i fremtiden for nordre del av fylket. Volvo Maskin Service avd. Rogaland har i dag hovedkontor i Sandnes, der de har et verkstedbygg på ca. 1600 kvadratmeter. 35 personer er tilknyttet avdelingen som har totalt 18 stk. fullt utrustede verkstedvogner, hvorav seks av disse går fast i nord fylket.

Frem til nå har Volvo Maskin Service i Nord-Rogaland leid et mindre verkstedlokale på Frakkagjerd, men ser et økt potensiale og setter nå opp et eget bygg på Aksdal Næringspark. Tomten er på ca. 4,5 mål, og ligger sentralt plassert i distriktet. Bygget blir et kombinasjonsbygg på ca. 950 kvadratmeter som skal inneholde verksted, delelager og kontorplasser.

«Volvo er den første av de større maskinleverandørene som nå satser på eget bygg og fast tilholdspunkt i Haugesund-distriktet. Med optimisme for anleggsbransjen i Rogaland i tiden fremover, fotfester man seg ytterligere med dette og ser et større potensiale for økte markedsandeler, spesielt i nord fylket», heter det i en melding fra selskapet.

Bygget blir satt opp i betongelementer levert av Block Berge, grunnarbeidene blir utført av Ottar Skjold Maskin. Petter J. Rasmussen er prosjekt ansvarlig og koordinator for byggingen. Bygget er planlagt ferdig i første kvartal 2015.