Dyrsku'n godt besøkt

Den 143. utgaven av Dyrsku'n ble besøkt av drøye 66.000 tilreisende. I tillegg kommer utstillere og dugnadsarbeidere.

Publisert Oppdatert

Kåre Willoch ble varmt mottatt av et landbruksinteressert publikum i Seljord, og den meningssterke politikerpensjonisten var i talen sin innom både den globale matvarekrisen, jordvernet i Norge og nødvendigheten av innovasjon og teknologiutvikling i norsk landbruk.

- Vi må sørge for en politikk som tar vare på det vi har, sa Willoch og siktet blant annet til de siste tiårenes nedbygging av landbruksarealer. Han viste til at det etter andre verdenskrig er blitt bygget ned en million dekar jordbruksareal i Norge. Fortsetter nedbyggingen i samme tempo vil Norge om få år ha ødelagt halvparten av den dyrkbare jorda i Norge, hevdet Kåre Willoch.

- Jeg frykter populistene som vil halvere landbruksstøtten og vil advare på det sterkeste mot slike lettsindigheter, sa Willoch.