Etablerer Jølsen Miljøpark for gjenbruk av masser

AF Decom etablerer fra 1. november Jølsen Miljøpark for mottak, foredling og gjenbruk av stein, betong og asfalt.

Publisert Oppdatert

AF kjøper Skedsmo Anleggsservice og etablerer en ny miljøpark for mottak og resirkulering av masser for gjenbruk fra bygg- og anleggsnæringen.

Jølsen Miljøpark er lokalisert på Jølsen industriområde rett utenfor Lillestrøm i Fet kommune. Beliggenheten og gjenbruket vil bidra til reduserte transport- og deponikostnader og vil samtidig spare miljøet for unødvendige utslipp.

-Årlig håndteres store mengder betong og asfalt i Oslo og Akershus som følge av stor byggeaktivitet. Massene kan potensielt føre til forurensning dersom de ikke håndteres riktig.

AF kan gjennom sin miljøkompetanse og nødvendige tillatelser til knusing og lagring av slike masser, sikre at disse blir håndtert under kontrollerte forhold på Jølsen Miljøpark, sier Eirik Wraal, direktør for AF Decom.

AF har tidligere etablert en større miljøpark i Trondheim, Rimol Miljøpark. Gjennom samarbeid med Trondheim fylke og dens miljøenhet Rimol Miljøpark etablert seg som et høyteknologisk mottak for lagring og resirkulering av masser.