Gjermundshaug på skinner

Gjermundshaug Anlegg har hatt økt oppdragsmengde mot jernbane de siste årene og skal nå bruke opparbeidet kompetanse i det nye selskapet Gjermundshaug Bane, om blir en del av Gjermundshaug Gruppen.

Publisert Oppdatert

Gjermundshaug Anlegg har hatt økt oppdragsmengde mot jernbane de siste årene og skal nå bruke opparbeidet kompetanse i det nye selskapet Gjermundshaug Bane, om blir en del av Gjermundshaug Gruppen. Selskapet vil ha hovedfokus på vedlikehold og fornyelsesprosjekter på Dovrebanen, Rørosbanen og Trønderbanen.

Magne Trønnes er ansatt som daglig leder i selskapet. Han tiltrer i stillingen 1. april. Trønnes kommer fra stillingen som Driftssjef Bane Øst i Jernbaneverket. Tom Kappelslåen er ansatt som anleggsleder på jernbanetekniske arbeider. Han har mye kompetanse etter mange år i faget.

Hans kommer fra Strukton Rail. - I tillegg er det ansatt 10 fagarbeidere med tverrfaglig kompetanse som gjør at vi kan påta oss de fleste oppgaver i egenregi samt at vi vil kunne tilby spesialkompetanse mot private og offentlige oppdragsgivere.

Sammen med ressursene i Gjermundshaug Gruppen ønsker vi å være en attraktiv samarbeidspartner for fremtiden, sier Ole Gjermundshaug.