Konkurransen om E39 lokalt dominert

Publisert Oppdatert

Konkurransen om utvidelse av E 39 gjennom Sandnes domineres av lokale entreprenører. Lavest ligger Risa fra Nærbø på Jæren med et anbud på 126,337 millioner kroner. Det er mer enn fem prosent lavere enn byggherrekalkylen.

Jærbuene har bare en reell konkurrent: T. Stangeland Maskin fra Stavanger, som har gitt et anbud på 136,263 millioner. De øvrige anbyderne er Vassbakk & Stol fra Kopervik og Veidekke som begge ligger rundt 167 millioner.

Den manglende interessen blant riksentreprenørene for et så stort oppdrag var påfallende. Mesta ba om konkurransegrunnlaget og lot det bli med det. Før øvrig var det ingen av de største som viste interesse.

Oppdraget omfatter utvidelse av E 39 til fire felt mellom Stangeland og Sandved sør for Sandnes sentrum. Strekningen er 2,3 km lang. I forbindelse med utvidelsen må ramper tilpasses og en bru og to underganger må forlenges. Den som får jobben skal også støyskjerme omgivelsene. Vegvesenet må velge entreprenør innen 21. november.