Oslo Havn endelig frikjent: Anken avvist av lagmannsretten

Oslo Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven. Borgarting Lagmannsrett har nå avvist anken fra påtalemyndigheten.

Publisert Oppdatert

- Vi er glade for å kunne sette et endelig punktum i denne saken. Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord. Fjorden er renere enn den har vært på lenge, til glede for Oslos befolkning.

Selv om det til tider har vært mye mediestøy rundt prosjektet, har vi gjennomført et vellykket pionerprosjekt med opprydning av gamle miljøsynder helt tilbake fra forrige århundre, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen på Oslo Havns nettsider.

En seier for miljøet

Dette har vært et godt miljøprosjekt. Uten at Oslo Havn hadde gjennomført prosjektet, ville indre del av Oslofjorden i dag vært like forurenset som før, og giftene ville spredd seg i overflatevannet hver dag. Mulighetene for å tilrettelegge for byutvikling langs sjøkanten ville vært sterkt begrenset.

- Den endelige bekreftelsen på at frifinnelsen står ved lag er en seier for miljøet, for oss, for Oslos befolkning og for framtidig opprydding i norske fjorder, avslutter Stilluf Karlsen.