Byggestart i 2015:

Stor utenlandsk interesse for E39-prosjekt i Bergen

Til sammen 54 personer fra ni land møtte opp da Statens Vegvesen hadde informasjonsmøte om veiprosjektet E39 Svegatjørn – Rådal i Bergen og Os på mandag.

Slik blir krysset i Rådal seende ut på strekningen E39 Svegatjørn - Rådal.

Slik blir krysset i Rådal seende ut på strekningen E39 Svegatjørn - Rådal.

Publisert Oppdatert
Krysset og strekningen ved Nordås blir seende slik ut etter 2020.

Krysset og strekningen ved Nordås blir seende slik ut etter 2020.

Prosjektet vil starte opp i 2015 om alt går som planlagt og i 2020 skal 16250 meter ny E39 stå ferdig. Prislappen på 6,2 millarder (2012-nivå) kroner finansieres av bompenger og staten.

Utenlandsk interesse

Selskap fra Danmark, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Tyrkia og Irland fikk informasjon på engelsk om det store prosjektet.

Store kontrakter

De to store kontraktene i prosjektet er Svegatjørn - Fanavegen og Rådal - Nordås - Flyplassvegen. Den sørlige delen inneholder blant annet hele Lyshorntunnelen på ni kilometer og Skogafjellstunnelen lengst i sør pluss vegkryss og deponi i Endelausmarka

Kompliserte tunneler

Tunnelsystemet i Rådals-området blir beskrevet som komplisert og utfordrende, med flere krysninger av tunneler inne i fjellet vest Laguneparken. Blant annet skal ny veitunnel krysse tett under Folldalstunnelen, som nå drives for bybanestrekningen Rådal - Flesland.

Aktuelt med rabatt

De to store kontraktene vil bli lyst ut samtidig, med samme frist. Statens Vegvesen sier det skal gi entreprenørene noe mer tid på regnejobben enn vanlig, for å få til en god konkurranse.

Det er aktuelt å gi rabatt, dersom det viser seg at det er samme entreprenør som kommer best ut av konkurransen for både oppdragene. Samtidig åpnes det for en justering av dette, om selskapet ikke skulle ha kapasitet til å ta på seg begge entreprisene samtidig.

Konkurransen blir lyst ut etter at Stortigent har fattet vedtak i saken, forklarte prosjektleder Arne Eltvik under entreprenørkonferansen den 27. oktober.

Krysset ved Skeievatnet skal se slik ut på strekningen Svegatjørn - Rådal.

Krysset ved Skeievatnet skal se slik ut på strekningen Svegatjørn - Rådal.