E6 Vinstra-Sjoa:

Største enkeltstående veikontrakt signert

Implenia har sammen med K. A. Aurstad signert historisk stor kontrakt på ny E6 i Gudbrandsdalen.

Illustrasjon av Lågen bru med Kvam i bakgrunnen.
Illustrasjon av Lågen bru med Kvam i bakgrunnen. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert
Petter A. Vistnes, adm. dir. Implenia Norge, uttaler at avtalen tar selskapet ytterligere et steg mot å bli Skandinavias ledende entreprenør innen bygging av infrastruktur.
Petter A. Vistnes, adm. dir. Implenia Norge, uttaler at avtalen tar selskapet ytterligere et steg mot å bli Skandinavias ledende entreprenør innen bygging av infrastruktur.
K. A. Aurstad, her ved adm. dir. Per Kristian Langlo, og Implenia signerte tirsdag 7. januar avtale med Statens vegvesen om bygging av E6 Vinstra-Sjoa.
K. A. Aurstad, her ved adm. dir. Per Kristian Langlo, og Implenia signerte tirsdag 7. januar avtale med Statens vegvesen om bygging av E6 Vinstra-Sjoa.

Implenia og K. A. Aurstad har i dag signert kontrakt med Statens vegvesen Region øst om E6 Vinstra-Sjoa. Dette er den andre entreprisen av totalt to entrepriser på strekningen E6 Ringebu-Otta, som igjen er en del av hovedprosjektet E6 Biri-Otta.

Statens vegvesen har tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia og K. A. Aurstad kontrakten for strekningen mellom Vinstra og Sjoa, som består av vei, tunnel og flere konstruksjoner.

Størst

Med en verdi på 1,565 milliarder kroner er dette den største enkeltstående veikontrakten målt i kontraktsum i Statens vegvesen noen gang. I anbudet, et to-konvoluttsystem, fikk Implenia og K. A. Aurstad det høyeste fratrekket på beskrivelsen av gjennomføringen og derfor tilslutt kontrakten.

- Dette veiprosjektet vil få stor betydning for lokalmiljøet så vel som for alle reisende gjennom Gudbrandsdalen. E6 legges utenom tettstedene på strekningen og dermed forsvinner tungtrafikken fra sentrumsområdene. Prosjektet er både teknisk og logistikkmessig utfordrende, og består av flere teknisk krevende konstruksjoner i tillegg til tunnel- og veiarbeider. Implenia ser positivt på oppgaven som vil ta oss ytterligere et steg mot å bli Skandinavias ledende entreprenør innen bygging av kompleks infrastruktur, sier Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia Norge.

Oppstart i januar

Arbeidet består i å bygge ca. 16 km ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt som inkluderer tunnel gjennom Teigkampen (T 10,5) på ca. 3,6 km og totalt 23 konstruksjoner bestående av fire bruer på E6, to tunnelportaler, 17 overgangsbruer og underganger. Lågen bru er den lengste på ca. 260 m. Det vil bli to krysninger av jernbanen på Kvam og Kjørem, to toplanskryss på Kvam og Sjoa. Det skal også bygges ca. 12 km lokalveier samt ca. 1,6 km gang- og sykkelvei.

Antatt oppstartstidspunkt er i slutten av januar 2014 og antatt ferdigstillelse er oktober 2016. På det meste vil det være over 300 medarbeidere sysselsatt på prosjektet. De fleste vil komme fra Implenia og K. A. Aurstad, men i tillegg vil det bli benyttet lokale leverandører og det ligger også an til at selskapene rekrutterer flere nye medarbeidere.

Til venstre: Trond Johansen, prosjektsjef i Implenia; Kjell Arne Aurstad, styreleder i K A Aurstad; Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia; Per Morten Lund, regionveisjef for region midt i Statens vegvesen; Øyvind Moshagen, prosjektleder for E6 Biri-Otta i Statens vegvesen; Rune Smidesang, byggeleder for E6 Vinstra-Sjoa i Statens vegvesen.
Til venstre: Trond Johansen, prosjektsjef i Implenia; Kjell Arne Aurstad, styreleder i K A Aurstad; Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia; Per Morten Lund, regionveisjef for region midt i Statens vegvesen; Øyvind Moshagen, prosjektleder for E6 Biri-Otta i Statens vegvesen; Rune Smidesang, byggeleder for E6 Vinstra-Sjoa i Statens vegvesen.