Svin på skogen hos Veidekke?

Veidekke har selv gått til Konkurransetilsynet og bedt om bistand til å få oppklart det som kan være mulig brudd på konkurranseloven.

Veidekke Tellhus-Ytterskär prosjekt Stockholm

Veidekke Tellhus-Ytterskär prosjekt Stockholm

Publisert Oppdatert

Saken dreier seg om Veidekkes datterselskap, Kolo Veidekke, som selv har gått til Konkurransetilsynet og bedt om bistand til å få oppklart det som kan være mulig brudd på konkurranseloven, heter det i en melding.

Det hele har sin bakgrunn i at det internt ved virksomheten i Trøndelag har fremkommet informasjon som kan gi grunnlag for en slik mistanke, og at Kolo Veidekke snarest mulig ønsker å få bekreftet eller avkreftet dette.

Konkurransetilsynet har i dag startet arbeidet med å sikre mulige bevis, og har besøkt selskapets enheter/avdelinger tilknyttet selskapets asfaltvirksomhet i Midt-Norge.

"Mistanken knytter seg til asfaltvirksomhet, og det skal understrekes at det så langt kun er snakk om mistanke. Når endelig avklaring foreligger, vil informasjon bli gitt", heter det i meldingen.

Kolo Veidekke er et heleid datterselskap av Veidekke ASA, har 1.268 ansatte og en omsetning på 3,3 milliarder kroner i 2008.