Vei og Anlegg i ny drakt

23.000 besøkende og 200 utstillere. Det er målsetningene for neste års Vei og Anlegg på Hellerudsletta. Utstillingen har også fått ny logo.

Salg av stands starter i september og adm. direktør Anita Helene Hall i MGF forteller om stor interesse for utstillingen allerede nå.

Salg av stands starter i september og adm. direktør Anita Helene Hall i MGF forteller om stor interesse for utstillingen allerede nå.

Publisert Oppdatert

I 2009 var 18.248 innom portene på anleggsmaskinutstillingen. Tre år tidligere var tallet snaut 22.000. - Vi lå for lavt i 2009 og har en målsetning om en klar forbedring i 2012, sier Anita Helene Hall, adm. direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF).

Anita Helene Hall overtok som øverste administrative leder i fjor høst og ble den første kvinne i sjefsstolen 97 år etter stiftelsesåret.

Vei og Anlegg er sammen med Den Tekniske Messen hovedarrangementene for foreningen med 105 medlemmer blant norske maskinimportører. Det er også en viktig inntektskilde for foreningen.

Milliardbransje

Medlemsbedriftene, fordelt på syv undergrupper, hadde i fjor rundt 2500 ansatte til sammen og sto for en totalomsetning på rundt 10 milliarder kroner.

Anleggsmaskin-gruppen fikk sin egen messe i 1969. Den første samlet 30 utstillere på Ullevål Stadion. Det var et samarbeid med Nordisk Veiteknisk Forbund. Første gang messen gikk i ren MGF-regi var i 1973. I 1980 flyttet anleggsmessen til Fornebu og siden 1984 er messen blitt arrangert tredjehvert år på Exporama Hellerudsletta. I 2009 samlet utstillingen 176 utstillere. - Utstillerantallet har ligget noenlunde fast etter 2000, men vi tar likevel sikte på å få til en økning neste år, sier Anita Helene Hall.

Litt ny drakt

Tirsdag kunne MGF-direktøren presentere Vei og Anleggs nye logo og Anita Helene Hall har som mål at utstillingen skal fremstå i litt ny drakt i mai 2012. - Vi ønsker å brushe Vei og Anlegg litt opp. Utstillingsområdet står fast, men til neste år får vi i tillegg tilgang til en ny hall på 5000 m2 som gir oss en del flere muligheter, sier MGF-direktøren. Logistikken skal bli bedre, det legges opp til demoområder for maskiner og utstyr. En elektronisk påmeldingsplattform er også på trappene. MGF-ledelsen ser også på mulighetene for egne temadager under utstillingen.

Salg av stands starter i september og Anita Helene Hall forteller om stor interesse for utstillingen allerede nå. - Tilbakemeldingene er at dette er noe bransjen skal være med på. Vei og Anlegg har lange tradisjoner og mange av utstillerne ønsker å beholde sine "gamle" områder. - Ganske mange har faste standplasser og vi tar hensyn til det. Dette gjelder både egne medlemmer og ikke-medlemmer, sier Anita Helene Hall.