30 millioner til E6 i Alta

Etter massivt press kunne samferdselsministeren legge 15 millioner på bordet i Alta.

Publisert Oppdatert

I tillegg forskuterer Alt-Kraft 15 millioner, slik at prosjekteringen av den viktige veien kan starte umiddelbart.

- Det er også gitt signaler om at veistrekningen skal inn i NTP, slik at innfartsåren til Finnmark kan sikres på en skikkelig måte, sa minsteren under åpningen av den ferdige strekningen i Alta.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til om samferdselsminister Liv Signe Navarsete ville åpne pengepungen på gløtt, da hun var i Alta for å kutte båndet for første parsell av E6 vest for Altafjorden.

Spleiselag sikret jobben

Først da Navarsetes tale var i ferd med å rundes av, da enkelte av de glade ansiktene var i ferd med å sige over i en noe misfornøyd mine, slapp samferdselsministeren bomben; det blir videre arbeid med E6 også i 2009.

- Jeg hadde en dårlig dag på jobben da vi var nødt til å prioritere ned E6 vest for Alta i forslaget til statsbudsjett. Men så fikk vi høre om initiativet til Alta kraftlag, om forskuttering av midler i 2009, som kan tilbakebetales fra staten i 2010. Dette utløste hektisk møtevirksomhet, for med et slikt kraftig signal kunne vi ikke bli sittende med hendene i fanget, sa Navarsete.

- Vi fant ut at det var mulig å starte et spleiselag som sikret oppstart av neste parsell ett år tidligere enn hva vi trodde. Dermed er det klart at jeg kan si; det blir oppstart for neste parsell i 2009.

15 pluss 15 millioner

Ifølge Navarsete går planen ut på at staten går inn med 15 friske millioner kroner, og når Alta kraftlag låner 15 millioner skal dette være nok til å holde hjulene i gang.

- Jeg er glad for dette, for videreføringen av E6 vest for Alta vil fortsette inn i 2010, og deretter videre inn i neste transportplanperiode. Vi ønsker at utbyggingen blir mest mulig sammenhengende, og det vil vi jobbe for, lovte hun.

E6-forkjemper Alf Bjørn var sånn høvelig fornøyd med ministerens lovnader.

- Det er bedre enn ingenting, men langt fra det som trengs for å sikre fullt kjør til neste år. Likevel, det viktigste må være at jobben ikke stanser helt opp, sa han til Altaposten.