47 sjåfører anmeldt

Publisert Oppdatert

Av de 1529 sjåførene som ble stoppet og kontrollert i vegvesenets kjøre- og hviletidskontroller, ble under 50 anmeldt.

I følge vegvesenets hjemmesider, ble det påvist at 28 prosent av de kontrollerte brøt mot bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

- Det er omtrent samme andel som ved tilsvarende kontroll i fjor, men antall regelbrudd som er så alvorlige at de fører til anmeldelse øker. Det er bekymringsfullt, sier Arne Valdemar Nielsen i Statens vegvesen.

Flere anmeldelser

I løpet av kontrolluka ble 47 sjåfører anmeldt for brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene. I fjor var det samme antallet 30 av 1619 kontrollerte sjåfører. De fleste av anmeldelsene gjaldt godstransport og det var prosentvis samme andel norske førere som utenlandske.

Sovner oftere

En tidligere undersøkelse utført for Statens vegvesen viser at sjåfører som bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene oftere sovner bak rattet.