Bedre enn Sverige?

I følge Svensk Åkeritidning er norske vinterveier bedre enn svenske!

vinter snø scania glatt

vinter snø scania glatt

Publisert Oppdatert

Overrasket? Det er vi også for vårt inntrykk har nemlig vært tvert om. Sverige har vi jo sett som "det forgjettede land" når det kommer til veistandard. Men så viser det seg at dette kanskje bare er en illusjon.

Sverige har nemlig minsket bruken av salt betraktelig siden 80- og 90-tallet. I følge en representant for Trafikvärket skyldes dette først og fremst miljøkrav. Mens svenskene tidligere saltet mange småveier, ligger hovedfokus i dag på veier med en døgntrafikk på minst 2000 kjøretøyer. det forteller Bengt Johansson, driftsprosjektleder ved Trafikvärket i Vänersborg til bladet Svensk Åkeritidning.

I artikkelen de har publisert i den ferskeste utgaven, ser det ut til at det er først og fremst E6 mellom Norge og Sverige de henviser til.

På norsk side saltes det kraftig, med våt asfalt som resultat, mens det tydeligvis ikke har vært like bra på svensk side. Nå vet vi heller ikke om resten av Sverige er like dårlig stelt når det gjelder vintervedlikehold, ei heller om svenskene har sett på annet enn motorveivedlikeholdet i Norge. Som kjent har vi jo ikke all verdens med motorvei her i landet, mens vi har mye dårlig vei generelt.

Uansett mener vi at trafikkantene må forvente et best mulig vintervedlikehold både i Norge og Sverige. Og veisalt er en viktig bidragsyter til færre ulykker og problemer. Ikke minst med tanke på hvor mange utenlandske vogntog som kommer inn over Svinesund hvert døgn.

Toakslet trekkvogn med en sjåfør som ikke er vant til vinterglatte veier, er ingen drømmesituasjon på norske og svenske veier, spør du oss.