Disse kjemper om Vakre vegers pris 2014

Åtte prosjekter spredt over hele landet kjemper om Vakre vegers pris 2014.

Risøy bru vant prisen for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold i 2008.

Risøy bru vant prisen for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold i 2008. Foto: Foto: Terje Rudi

Publisert Oppdatert

I begynnelsen av september reiste et følge på åtte jurymedlemmer land og strand rundt i Norges veiverden for å vurdere utvalgte anlegg til Vakre vegers pris 2014. Av 30 innsendte forslag, gjenstår åtte prosjekter som er plukket ut til finaleheatet.

- De utvalgte anleggene illustrerer bredden i det «Vakre vegers pris» egentlig handler om, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA). - Alle disse anleggene er helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungerer godt med tanke på både miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi. De burde fått priser alle sammen, mener han.

Stort spenn

- Det var en hektisk og flott reise gjennom kompliserte byprosjekt, omfattende rassikringsprosjekt, flotte bruer og tunneler, og store drift- og vedlikeholdsanlegg, forteller Ola Bettum. - Det er stort spenn i prosjektene. I fremtiden ønsker vi oss enda flere byprosjekter som møter målsetningene i Nasjonal transportplan, sier han.

Av de nærmere 30 forslagene til anlegg som fortjener Vakre vegers pris, ble følgende tatt i nærmere øyesyn:

  • Kongevegen på Filefjell, fra Sogn til Valdres
  • Driftskontrakt Vestfold øst, fra Kopstad i nord til Verdens ende på Tjøme
  • Hvasserveien på Tjøme i Vestfold - fortau, gang- og sykkelvei
  • Olav Kyrres gate, Olav kyrres plass/St Olav hospital
  • Prinsen kollektivknutepunkt i Trondheim
  • E6 Strandveiparken/Strindheimtunnelen i Trondheim
  • Kåfjordbrua i Alta
  • Skjarvelandet rassikring på Nasjonal turistveg Havøysund, Finnmark

Kåres i løpet av høsten

Nå skal juryen la inntrykkene fra reisen synke. I løpet av høsten blir det klart hvem som får Vakre vegers pris 2014 - en pris for beste nyanlegg og en for et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold.