Færre postterminaler

Posten Norge har besluttet å omorganisere terminalstrukturen.

Publisert Oppdatert

Det er stadig færre som sender brev, såkalt "snail-mail" på datanerdspråket.

Utviklingen de siste 10 årene viser en reduksjon på 25 prosent, hovedsakelig grunnet overgang til e-post o.l.

Derfor har Posten Norge og Bring sammen med fagforbundet Postkom, blitt enige om en endring.

Sortering av adresserte brev og uadressert reklame skal samles til færre terminaler. Ny sorteringsteknikk erstatter manuell håndtering og gamle maskiner.

Denne gangen går omstruktureringen ut over terminalene i Kriatiansand, Stokke, Molde Tromsø og Ålesund ved at rundt 60 årsverk blir borte.