Flere baltiskregistrerte godsbiler over grensen

De baltiske landene fortsetter å ta markedsandeler ved transport til og fra Norge. I 2. kvartal i år ble 5,9 prosent av godsmengden fraktet på en baltiskregistrert godsbil, mot 5,5 prosent samme kvartal året før.

Publisert Oppdatert

I alt transporterte lastebiler 3,7 millioner tonn gods til og fra Norge i 2. kvartal 2013. Det er en økning på 9,6 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2012.

Norske lastebiler fraktet 1,6 millioner tonn gods over grensen i 2. kvartal 2013. Dette tilsvarte en andel på 41,9 prosent, mot 40,9 i 2. kvartal 2012.

Polske lastebiler økte også sin andel av grensetransporten, fra 4,7 til 5,8 prosent.

Svenske og danske lastebiler mistet andeler i den samme perioden. De svenskregistrerte bilenes andel av transportmengden til og fra Norge gikk ned fra 28,6 til 27,1 prosent, mens de danske bilenes andel falt fra 5,8 til 5,3 prosent.