For få kontroller

Vegvesenet gjennomførte altfor få kontroller på bilbelte samt kjøre- og hviletid i 2008. Dette er konklusjonen til riksrevisjonen etter å ha kikket på tallene.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har kritiske merknader rundt kontroll av kjøre-/hviletid og tungtransport. Antallet tungtransportkontroller var i 2008 på bare 82.032 - noe som er over 60 prosent mindre enn planlagt.

Også når det gjelder bilbeltekontroller, er det kjeft å få. Planen var å gjennomføre 860.000 bilbeltekontroller, men reellt tall ble 534.222 - et avvik på nærmere 40 prosent.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar selvkritikk, og innrømmer at det riksrevisjonen peker på er lite heldig for Statens vegvesen.

- Bakgrunnen for dette er først og fremst knapphet på ressurser, og at kontroller ikke er godt nok prioritert, sier han til NRK.no og avslutter det hele med å love flere kontroller.