- Handelshindring fra Statens vegvesen

Det sier Øystein Korsgård etter å ha opplevd en mengde problemer med registrering av amerikanske lastebiler.

Øystein Korsgård

Øystein Korsgård

Publisert Oppdatert

Øystein Korsgård på Løten er antagelig blant de første her i landet som begynte å importere lastebiler fra USA. Så langt har det gått sånn noenlunde greit, og han har etter hvert opparbeidet seg en stor kompetanse innen dette området. Men, i den senere tid har han støtt på problemer ved registreringen hos Gjøvik trafikkstasjon. Der har det hittil godt ganske så greit, men plutselig begynte man å etterlyse dokumentasjon som det ikke er mulig å oppdrive. I følge Øystein er det i trinn to av registreringen det har blitt problemer. Alle godkjenninger må nemlig innom en person til ved trafikkstasjonen, som skal kontrollere eller etterprøve det førstemann har gjort.

- Det siste trekvart året har man begynt å forlange dokumenter fra produsenten som ikke finnes. Norske kontrollører har tydeligvis bedre greie på lastebiler enn de amerikanske produsentene, forteller Øystein.

Et grelt eksempel er at trafikkstasjonene ikke godtar dokumenter som er skrevet ut av Kenworth-importøren i Frankrike, selv om dette er en offisiell importør og forhandler. Dokumentasjonen derfra godtas overalt ellers i Europa.

- Det er rart at slikt kan foregå i full offentlighet i Norge. Myndighetene må godta at amerikanske krav til lastebiler er like gode som de europeiske. Ta for eksempel dette med utslipp. De bilene jeg nå ikke får registrert, blant annet på grunn av feil dokumentasjon på utslipp, er godkjent i California, en stat som faktisk har strengere utslippsregler enn i Europa, forteller Øystein oppgitt.

Øystein har klaget på vedtaket fra Gjøvik trafikkstasjon, men fikk ikke svar før etter seks måneder! Stor var overraskelsen da det viste seg at svaret var fra Gjøvik trafikkstasjon, den samme stasjonen han hadde klaget på, og at brevet var skrevet under av de samme som hadde avslått registreringen med begrunnelsen mangelfull dokumentasjon!

- Dette må vel kunne kalles bukken til havresekken? Er det virkelig lov å sende klagen tilbake til dem jeg lagde klagen på?, spør Øystein hoderistende oppgitt.

Så vidt vi i redaksjonen har klart å finne ut, har Statens vegvesen på Lillehammer gjort en saksbehandlingsfeil her. Slike klager skal egentlig sendes til Vegdirektoratet, derfor burde de ha videresendt den dit, i stedet for å sende den tilbake til Gjøvik.

- Jeg håper snart noen kan ta fatt i dette. Er det myndighetene som skal avgjøre om man kan kjøpe seg en amerikansk lastebil eller ikke? Dette er håpløst, avslutter den sindige lastebilimportøren fra Løten.