”Hurtigruta er viktig”

Publisert Oppdatert

NHO mener de daglige anløp langs kysten er viktige for næringslivet i Finnmark.

Dagens rutemønster for hurtigruta er svært viktig for næringslivet i Finnmark, mener NHO Finnmark, som har sendt brev til Samferdselsdepartementet om saken.

- Hurtigruta er den eneste daglige transportruta til svært mange av anløpsstedene i Finnmark, sier Marit Helene Pedersen, regiondirektør i NHO Finnmark.

Bakgrunnen for brevet er de siste dagers medieoppslag om hurtigrutas fremtid, og spekulasjoner om eventuelle endringer i rutemønsteret.

NHO Finnmark understreker at det er de daglige anløpene til alle småstedene staten bør betale for, slik den gjør i dag, for å gi gode rammebetingelser for det lokale næringsliv.

- For mange den eneste muligheten for å få fram større gods til en fornuftig kostnad, mener Pedersen.