"Hydrogenbilar får fritak for betaling av bomavgift og parkering"

Publisert Oppdatert

- Hydrogenbilar vil innan 1. november 2008 få fritak for betaling av bompengar i alle landets bompengeprosjekt. I tillegg vil eg be Vegdirektoratet sende på høyring forslag om korleis det skal tilretteleggast for gratis parkering både for el-motorvogner og hydrogenbilar på offentleg regulerte parkeringsplassar, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Nei, det gjelder nok bare de som fyrer med hydrogen, ikke de som frakter den.