”Ikke plass til flere tog”

- Østfoldbanen er viktig for de som bor i Follo og Østfold, men dette er samtidig en sak av nasjonal interesse. I dag er godskapasiteten på strekningen sprengt. All vekst i godstransporten inn i landet fra sør må gå på vei, noe som selvsagt belaster veiene voldsomt, sier fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap).

NSB lokaltog Østfoldbanen

NSB lokaltog Østfoldbanen Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

- Det er ikke plass til flere tog. Mye av det godset som kommer fra utlandet kommer til Göteborg med båt. Der blir det lastet over på bil for transport til Oslo. Der blir en del av det igjen lastet over på bane.

Haabeth påpeker at det er store miljøgevinster ved å få transporten over på bane, og at en fortsatt vekst av godstrafikken på vei etter hvert også vil gå ut over kapasiteten på E6.

80 prosent av alt gods som kommer over land til Norge ankommer gjennom Østfold og Akershus.

Nå stiller han seg i spissen for et tverrpolitisk samarbeid om utbygging av Østfold og Follos jernbanenett, sett i lys av at Nasjonal transportplan skal presenteres i høst. Sammen med kollega Nils Aage Jegstad (H) i Akershus og byrådsleder Erling Lae (H) i Oslo legger han press på regjeringen for at den skal bevilge penger slik at kapasiteten på Østfoldbanen kan utvides.

- Vi bør få på plass to dobbeltspor mellom Oslo og Ski, og et dobbeltspor gjennom Østfold, sier han til tungt.no