Kabotasjepraksis hos Schenker AS

Etter at vi publiserte saken "Avslørt av sine egne", ønsker Schenker å fremstille sin versjon av saken. Vi synes det er rimelig, men kan ikke la det hele stå uimotsagt. Vi bringer derfor Schenkers brev til oss i sin helhet, sammen med vårt eget tilsvar på det hele.

Publisert Oppdatert
Vi har fått tilsendt dette bildet som en sjåfør har tatt av en av bilene til TranspoHans. Legg merke til dieseltanken bak hytta. Hva er behovet for denne om den ikke er til å benytte ulovlig innført diesel, undrer sjåføren.

Vi har fått tilsendt dette bildet som en sjåfør har tatt av en av bilene til TranspoHans. Legg merke til dieseltanken bak hytta. Hva er behovet for denne om den ikke er til å benytte ulovlig innført diesel, undrer sjåføren.

Redaktør, I Transportmagasinet/ www.tungt.no har det blitt hevdet at Schenker driver ulovlig kabotasje. Vi har i flere henvendelser etterlyst dokumentasjon fra dere om dette og konstaterer at dette bygger på løse rykter og usannheter. Vi vil likevel bidra til å opplyse hvordan vi bruker kabotasje i vår virksomhet.

Les også: Avslørt av sine egne?

Kabotasje er lite utbredt i Schenker AS. Bare 0,25 prosent av våre årlige kjøp av transportkapasitet fra underleverandører er kabotasje.

I Schenker Leverandøravtaler presiseres det at underleverandører skal følge lover og regler for veitransport i Norge samt Arbeidsmiljøloven. Schenker skal i samarbeid med den enkelte sjåfør og leverandør legge forholdene til rette for at de enkelte oppdrag kan utføres innenfor gjeldende lover regler, herunder bestemmelsene om kjøre og hviletid. Lov om Veitransport § 3 og Arbeidsmiljøloven § 10 om total arbeidstid. Tiltaket er iverksatt for at det ikke skal være noen tvil om at vi ønsker å motarbeide sosial dumping og forutsetter at våre underleverandører arbeider innenfor gjeldende lover og regler i Norge.

Største andelen av import til Norge kommer på biler som våre partnere (schenker i andre land) laster til Norge. Disse bilene returnerer vi. Dette betyr at vi har et betydelig antall utenlandske biler for eksportlasting.

Vi har informert våre internasjonale partnere og leverandører om kabotasjereglene og at Schenker AS krever at lover og regler skal følges. Kabotasjeoppdragene er aldri planlagt på forhånd og erstatter ikke faste linjebiler i Norge. Det er ekstrabiler avhengig av godsmengdene til og fra ulike destinasjoner i Norge.

Vi kontrollerer turer som kan betegnes som kabotasjeturer for å sikre at en bil ikke får utføre flere turer enn det regelverket tilsier.

Statens vegvesen kontrollerer at regelverket blir fulgt. Kontrollørene sjekker følgende: førerkort, vognkort, løyve, fraktdokumenter, CMR, lastelister, etc. CMR viser siste inngående transport til Norge med tid, sted og last. Sjåfører sjekkes også for kjøre- og hviletid. Kabotasjeturen sjekkes særskilt med hensyn til fraktbrev og gods- og lastelister samt selve godset. Kabotasjekontrollene er altså en del av brukskontrollen der kontrolløren sjekker dokumentene som følger med bilen.

Vi har fått opplyst at Transpo Hans, leverandør hos Schenker Belgia dere viser til, har vært stoppet i kontroll over 20 ganger i Norge hittil i år uten at det er funnet noen feil på kabotasjepraksis. Selskapet leverer gods i Oslo, og påtar seg noen ganger tilfeldige kabotasjeoppdrag før de returnerer til Belgia eller Frankrike.

Einar Spurkeland,

Informasjonssjef

Løse rykter og usannheter - TransportMagasinets tilsvar til Schenker:

TransportMagasinet har fått flere tips om TranspoHans sin virksomhet i Norge og kunne også lese på selskapets nettsider om faste ruter i Norge, både til Trondheim og Bergen.

Vi har også snakket med transportører som har mistet medisinkjøring hos Schenker det siste året, fordi TranspoHans tar disse lassene.

Vi har snakket med tillitsvalgte som bekrefter at disse bilene går igjen på faste dager og leverer medisin i Bergen.

Schenker ber om dokumentasjon:

Vi har gjort flere forsøk på å få Schenker til å bekrefte eller avkrefte om TranspoHans kjører medisin for Schenker i Norge, og hvordan dette foregår.

De har konsekvent unngått å nevne TranspoHans, ut over å gjenta at Schenker ikke driver ulovlig kabotasje.

På telefon utdyper Spurkeland at TranspoHans ikke vet om og eventuelt hvor de får lass, før bilene er losset i Oslo på import.

Med det mener Schenker tydeligvis at denne transporten er av tilfeldig art og dermed lovlig. Kanskje har han rett, men det er i beste fall i gråsonen av det lovlige.

At TranspoHans blir valgt til å frakte medisin begrunner Spurkeland med at den type kjøring krever det beste av utstyr og sjåfører. Disse kravene tilfredsstiller TranspoHans ifølge Spurkeland, uten dermed å innrømme at TranspoHans kjører medisiner for Schenker på fast basis.

Han hevder Schenker har gitt oss den informasjonen de kan i denne saken.

Videre mener han at vi skyter på feil skive når vi bruker tid på denne type avsløringer i Schenker. Schenker driver ikke ulovlig kabotasje og er blant de beste i klassen på dette området.

Det har han nok helt rett i, men når vi får så konkrete tips som i denne saken, er det vår jobb å sjekke også Schenkers virksomhet.

Vi mistenker fortsatt at TranspoHans sin regelmessige frakt av medisiner fra Oslo til Bergen og Trondheim kan være ulovlig, men vi kan ikke dokumentere dette pr i dag.

Fakta i saken er følgende:

TranspoHans skriver på sine nettsider om faste ruter fra Oslo til Bergen og Trondheim på faste ukedager. Dette ble fjernet etter at vi ba Schenker om en kommentar.

Transportører som kjører for Schenker bekrefter at etter at TranspoHans begynte å frakte medisiner for over et år siden, har de mistet disse lassene og har måttet gå inn på mer ukurante løsninger, som har påført dem ekstra kostnader.

Tillitsvalgte i Bergen bekrefter at TranspoHans har vært tema i fagforeningen der.

TranspoHans, og bare dem, leverer medisin flere ganger hver uke og flere vi har snakket med tviler på om dette kan være lovlig.

Schenker er via mail oppfordret til å sjekke hvem som kjører disse medisinene, men vil ikke gi oss slike opplysninger.

At Spurkeland sier TranspoHans har det rette utstyret og dyktigheten som skal til, kan tolkes på mange måter.

At han sier at bilene fra Belgia ikke vet hvor de skal før de er tomme likeså.

Det kan være et dårlig forsøk på å prøve å få dette til å virke lovlig i henhold til regelverket.

Vår personlige mening er at Schenker konsekvent bruker TranspoHans til medisintransport i Norge. Vi kan dessverre ikke dokumentere det pr i dag.

Tormod Magelssen

Ansvarlig redaktør, TransportMagasinet.