Kritisk for Alnabru godsterminal

I forslag til statsbudsjettet for 2013 sies det at strategien for utvikling av Alnabru godsterminal vil bli vurdert i forbindelse med ny Nasjonal transportplan 2014-2023. Behovet er godt dokumentert både på samlastersiden og på jernbanesiden.

Publisert Oppdatert

Fraktvolumene av gods med jernbane har stupt fordi regulariteten på jernbanen er nede på 70-80 prosent.

Til tross for dette sier samferdselsdepartementet ingenting om en fornyelse av Alnabru godsterminal.

- Vi har gjentatte ganger tatt opp at økte godsmengder krever forsert utbygging av terminalen. Godstransport på jernbane i hele landet er avhengig av at Alnabru-terminalen fungerer, og vi mener utbyggingen egner seg for prosjektfinansiering, påpeker NHO Oslo og Akershus.