Lastebilregistreringene 2009

Så har OFVs registreringstall for lastebilbransjen dumpet ned i mailboksen. At de viser et dramatisk fall i antall registreringer er det ingen tvil om. For noen mer dramatiske enn for andre.

Publisert Oppdatert

Lastebilsalget har vært høyt de senere årene - alt for høyt. Så kom den finansielle nedturen og lastebilsalget bremset dramatisk opp. I våre fire vektsegmenter, 3,5 - 5,99 tonn, 6 - 11,999 tonn, 12 - 18,999 tonn og 19 tonn og oppover, er det kraftig nedgang i samtlige segmenter. I det letteste segmentet snakker vi om en nedgang på 22,6% forhold til fjoråret. I segmentet fra 6 til 12 tonn er nedgangen på 45,1%, segmentet fra 12 til 19 tonn har en nedgang på 35,2%, mens prestisjesegmentet over 19 tonn har en nedgang på 39,3%. Dramatiske tall, ja visst, allikevel tør vi påstå at 2009-markedet nærmest er det importørene for noen år siden kalte et normalår. Til sammen ble det registret 4098 lastebiler over 3,5 tonn (inneholder også campingbiler og rammestyrte dumpere) i fjor, mot 6528 i 2008. Det desidert største segmentet er lastebiler fra 19 tonn og oppover. Her ble det registrert 2763 biler i fjor, mot 4550 i 2008.

De letteste

Det letteste lastebilsegmentet går fra 3,5 til 5,99 tonn og består for det meste av lastebilregistrerte "k assevogner" samt et lass med campingbiler. Derfor skal vi ikke dvele så mye ved disse, bare konstatere at av de tre normale merkene ble Mercedes-Benz vinneren med 91 biler, mot 143 året før. På andre plass kom Iveco med 32 biler, mot 100 året før. Tredjeplassen gikk til Fiat med 21 biler, mot 32 året før.

Fra 6 til 12

Dette segmentet har hatt den mest dramatiske nedgangen siden 2008 med en nedgang på 45,1%. I antall kjøretøy betyr dette en nedgang fra 637 til 350. Som året før ble Mercedes-Benz nok en gang vinneren, selv om antall biler de registrerte hadde en nedgang fra 157 til 93. Som i 2008 gikk andreplassen til Iveco, selv om også de har hatt en kraftig nedgang, fra 145 til 86. MAN beholder tredjeplassen fra 2008, men med nesten en halvering av antallet. Fra 121 til 66.

På en tredelt sisteplass finner vi blant annet Nissan, en lastebilmodell som Volvo visstnok skulle selge gjennom Volvo Trucksenter. Med en solgt i fjor og tre året før kan vi vel trygt slå fast at dette fikk ikke Volvo-selgerne noe særlig dreis på.

Fra 12 til 19

Hva så med distribusjonssegmentet? Har det skjedd store endringer også der? Jo da, her har også krisestemningen preget salget. Totalt ble det registrert 420 biler i dette segmentet i 2008, i fjor ble antallet redusert til 272. Segmentsvinneren i 2008 ble Mercedes-Benz som registrerte 128 biler, i fjor falt de ned til en andreplass med 69 biler. Andreplassen i 2008 gikk til MAN med 117 biler, i fjor havnet de på en tredjeplass med 55 biler, en nedgang på hele 53%! Den som har klart seg absolutt best her er Volvo som har gått fra en tredjeplass med 106 biler i 2008, til en førsteplass med 100 biler i fjor. En nedgang på skarve 5,7% i et segment som har falt med mer enn 35% er det grunn til å gi applaus for.

Prestisjesegmentet

Applausen til Volvos innsats i det nest tyngste segmentet stilnet brått når vi kom over til prestisjesegmentet, lastebiler fra 19 tonn og opp. I flere år har Volvo og Scania kjempet om en knepen seier i dette segmentet. I de senere årene har Scania dratt kraftig fra Volvo her, og i 2008 vant Scania overlegent med 1737 biler mot Volvos 1416. I fjor ble det enda verre for Volvo som havnet helt nede på 757 registrerte lastebiler, mot Scanias 1171. Dermed havner markedsandelen til Scania på 42,4%, mens Volvo er nede på 27,4%. Tilsvarende tall for 2008 var henholdsvis 38,2% og 31,1%.

Når det gjelder de neste plassene har det skjedd endringer. I 2008 hadde Mercedes-Benz en klar tredjeplass med 583 registrerte og en markedsandel i segmentet på 12,8%. Fjerdeplassen hadde MAN med 446 registrerte og 9,8% markedsandel. I fjor overtok MAN tredjeplassen med 325 registrerte biler, noe som gir en markedsandel på 11,8%, mens Mercedes-Benz havnet på fjerdeplass med 309 registrerte og en markedsandel på 11,2%.

Mest tilbake

De to som har hatt størst prosentvis tilbakegang i dette segmentet er DAF og Sisu. Førstnevnte hadde 211 registreringer og en markedsandel på 4,6% i 2008, i fjor gikk de tilbake med 64,5%, til 75 registrerte og en markedsandel på 2,7%. Sisu, som jo ikke selger så veldig mange lastebiler uansett, hadde en tilbakegang på 66,7%. Høres dramatisk ut, men med en miniorganisasjon er det vel neppe krise med 4 registrerte lastebiler i fjor, mot 12 året før. Når det gjelder Renault og Iveco er tallene her på henholdsvis 50 registrerte og en markedsandel på 1,8% for Renaults vedkommende, og 39 registrerte og en markedsandel på 1,4% for Ivecos del. Ikke akkurat mye å skryte av, men heller ikke rare tilbakegangen fra 2008 da de aller fleste av de andre merkene hadde et kjempeår.

Det skal bli spennende å følge utviklingen på antall lastebilregistreringer i inneværende år.