Mobil i bil-forbud fra 2. mai

Forbudet mot å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil trer i kraft torsdag 2. mai. Overtredelse straffes med bøter på 1300 kroner.

Publisert Oppdatert

- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet. Forskning viser at tasting av for eksempel SMS-meldinger øker ulykkesrisikoen fordi sjåførens oppmerksomhet trekkes bort fra trafikkbildet, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet.

Forbudet mot tasting og surfing gjelder også om mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.

Den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikklovens § 3 vil kunne omfatte førers bruk av elektronisk utstyr som ikke defineres som mobiltelefon.