Nedgang på alt, men ikke møteulykker

Trafikksikkerheten i 2010 har fått en brutal start, men for 2009 viser SSBs offisielle statistikk en markant nedgang fra de foregående årene. 214 mistet livet og 738 ble meget hardt skadd i 6.878 politirapporterte ulykker.

Publisert Oppdatert

Det er Statistisk sentralbyrå som fører den offisielle norske statistikken over vegtrafikkulykker. Nå er analysene for trafikksikkerhetsåret 2009 klare og blir presentert på blant andre Statens vegvesens side.

Laveste siden 1955?

Antallet omkomne på norske veier gikk ned fra 255 personer i 2008 til 214 i 2009. De siste ti årene har i gjennomsnitt 263 personer årlig mistet livet i trafikken. Også antallet alvorlig skadde gikk ned - fra 867 i 2008 til 738 i 2009.

- Vi må tilbake til 1955 for å finne et lavere antall omkomne personer i trafikken og helt til 1947 for å finne et lavere antall meget alvorlig skadde, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Dette er mer enn statistikk og tabeller. Bak hver og en av disse ulykkene er det en person som er borte. For oss i Statens vegvesen er trafikksikkerhet jobb nr. 1. Hele vårt formål, visjoner og verdier er bygget opp rundt atr vi utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem, sier vegdirektøren.

??Flest unge

?I 2009 omkom 17 personer i alderen 16-17, mot 6 året før. Det gjennomsnittlige antallet omkomne i denne aldersgruppen har ligget på 11 de siste fem årene. Tallene fra 2009 sammenliknet med gjennomsnittet de siste fem årene, viser at antallet omkomne i de yngste aldersgruppene (16-24 år) har økt eller vært uendret, mens det har vært en reduksjon for de øvrige aldersgruppene.

Sammenliknet med femårsperioden 2005-2009 var det i 2009 en reduksjon i antall omkomne for alle trafikantgruppene bortsett fra for bilpassasjerer. I alt omkom 47 bilpassasjerer og 98 bilførere i 2009, mot 45 bilpassasjerer og 111 bilførere i femårsperioden 2005-2009. De tilsvarende tallene for 2008 var 46 bilpassasjerer og 123 bilførere. Av de øvrige omkomne i 2009 var 27 motorsyklister, 25 fotgjengere, 9 syklister, 2 mopedister, 1 akende og 5 andre trafikanter.

Ingen møteulykke-nedgang?

88 av de 214 som omkom i 2009 mistet livet i møteulykker (41 prosent), mens 81 omkom i singelulykker (38 prosent). Selv om tallet på drepte totalt sett gikk betydelig ned fra 2008, holdt antall drepte i møteulykker seg uendret.

Antall omkomne i singelulykker ble redusert fra 102 i 2008. De tilsvarende tallene for femårsperioden 2005-2009 var 94 omkomne i møteulykker og 82 i singelulykker.