ST Bilbygg i Lødingen

Ny generasjon dyretransport

Steve Strøm er en nestor innen dyretransport. Nå bygger han sine egne skap, fire tonn lettere enn forgjengeren, og setter samtidig dyrevelferd i høysetet. Vi har besøkt ST Bilbygg i Lødingen.

Noen av de ansatte i ST Bilbygg. Øverst fra venstre: Tore Hay, Steve Strøm og Jens-Olaf Sande. Nederst fra venstre: Ivar Bjerkan, Per Sommernes og Kim Lund.

Noen av de ansatte i ST Bilbygg. Øverst fra venstre: Tore Hay, Steve Strøm og Jens-Olaf Sande. Nederst fra venstre: Ivar Bjerkan, Per Sommernes og Kim Lund.

Publisert Oppdatert
Daglig leder Steve Strøm har utviklet fremtidens dyrebilskap basert på 25 års erfaring fra bransjen. Nå satser han og påbyggerbedriften ST Bilbygg i Lødingen for fullt.

Daglig leder Steve Strøm har utviklet fremtidens dyrebilskap basert på 25 års erfaring fra bransjen. Nå satser han og påbyggerbedriften ST Bilbygg i Lødingen for fullt.

- Helt greit dette her, mente Ferdinand etter å ha inspisert det nyeste påbygget fra ST Bilbygg.

- Helt greit dette her, mente Ferdinand etter å ha inspisert det nyeste påbygget fra ST Bilbygg.

Siden slutten på 80-tallet har Steve Strøm kjørt dyrebil i Nord-Norge.

Hestesport og oppdrett førte ham inn i denne bransjen.

Lange avstander til travbanene i området førte til at han kjøpte seg en ordentlig dyrebil for å frakte hestene sine.

Stort distrikt

Med dyrebilen på tunet ble det stadig mer og mer kjøring for slakteriene. Nortura, eller Gilde som det het den gang, ønsket hjelp av den ledige dyrebilen i helger og i sesongene.

- Midt på 90-tallet begynte jeg å kjøre fast for dem med egen bil. Det økte på, som det ofte gjør. I 2002 kjøpte jeg min tredje bil og året etter overtok jeg all inntransport til slakteriet i Målselv. Det innbefattet hele Lofoten, Vesterålen og helt opp til Alta. Vi måtte finne nye løsninger på den krevende logistikken i samarbeid med Nortura.

Innhentingsområdet er 90 mil fra sør til nord, så det var en stor utfordring.

Forskrift

De lange avstandene er en av grunnene til at dyrevelferd har opptatt Steve Strøm fra dag én. Det har også gitt resultater.

- I 2011 var dødeligheten nede på null dyr på våre biler. Jeg vil si det er ganske unikt, mener Steve.

Da forskrift for dyretransport var ute på høring for drøye ti år siden, bemerket nordlendingen seg med flere tettskrevne sider med sterke meningen om hvordan dette burde foregå.

- Ja, jeg tok det alvorlig det der, ler han.

Nye krav

- Jeg har lenge vært klar over at det ville komme forskrifter både på temperatur og forskjellig annet. Jeg har prøvd å komme dem i forkjøpet. Og clouet er at jeg har kunnet forske på mine egne biler og prøve det ut selv.

De siste kravene vi har fått sier at det skal være fem plussgrader i skapet før man laster inn de første dyrene. På et vanlig tradisjonelt dyreskap sliter du med det kravet på vinterstid, mener han.

Vi blir med Steve ut i produksjonshallen der fremtidens dyreskap nå bygges.

Nye løsninger og nytt materiale skal gi en bedre og ikke minst mer støyfri siste reis enn dyrene har vært vant til tidligere. Her er metalliske lyder så godt som fjernet.

CHS

Skapene er bygget med fysisk skilte avlukker med egne klimakasser som gir dyrene både temperaturregulering og om nødvendig, vann underveis. Når dyrene er levert sørger de glatte flatene i påbygget også for at rengjøringen foregår enklere enn tidligere.

- Nyheten er jo først og fremst materialet vi bruker, composite honeycombe sandwichpaneler (CHS). Det gir ekstrem lav vekt, sammen med en utrolig styrke og god isolasjon. Vi har erstattet den tradisjonelle bruken av stål og finér.

Et ferdig skap med deleveggene innsatt veier rundt 1100 kg, forteller han.

Lav vekt

I produksjonslokalene i Lødingen bygges skapene fra grunnen av. Gulv og vegger støpes og monteres av de 10 ansatte.

I ryggen har påbyggerbedriften Hålogaland Kapital, som har stor nok tro på produktet til at de velger å bistå økonomisk i etableringsfasen.

Etter at dyrebilskapene nå er ferdig utviklet, vil Steve prøve seg også på andre skap.

- Det første vi vil bygge nå er volumskap. På termo er konkurransen så stor fra utlandet at det tror jeg ikke vi gir oss inn på, mener Steve.

På et helt vogntog mener han at en vektreduksjon på mellom tre og seks tonn totalvekt er innenfor det oppnåelige, basert på det nye materialet CHS.

Reparasjon

Beliggenheten langt nord i landet ser han ikke på som noen ulempe i forhold til reparasjon og vedlikehold. Steve Strøm har knyttet kontakter med påbyggere lenger sør i landet som vil bistå ved behov.

På denne listen finner vi foreløpig Nyenget Mek. Verksted i Levanger, Dyretransportservice i Soknedal, Hengsrød Smie i Vestfold og Buskerud, O. L. Engen i Moelv og ARKA i Bergen.

Skap bygget av CHS vil ifølge Steve være vesentlig enklere å reparere enn tradisjonelle skap, siden materialet ikke trekker til seg fuktighet.