Øker tonn-presset mot svenskene

Det er nå en drøy uke siden svenskene - bokstavelig talt over natten - besluttet å stanse vogntog og modulvogntog over 40 tonn ved grensen. Dette gir enorme konsekvenser. Nå kommer reaksjonene.

Etter årtier med felles aksept for vekter ved internasjonal transport, endret svenskene over natten praksis og bøtela grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. Nå løses endelig denne floken.

Etter årtier med felles aksept for vekter ved internasjonal transport, endret svenskene over natten praksis og bøtela grenseoverskridende transport som veier mer enn 40 tonn. Nå løses endelig denne floken.

Publisert Oppdatert
I Sverige råder også spørsmål om hva som er tillatt. Kan f.eks en svenske komme over grensen til Norge med 50 tonn?

I Sverige råder også spørsmål om hva som er tillatt. Kan f.eks en svenske komme over grensen til Norge med 50 tonn?

Kan 40 tonn bli 60?

Selv om regelen om 40 tonn totalvekt riktignok finnes innskrevet i EUs vekt og dimensjonsdirektiv for internasjonal transport, kan det gis unntak opp til 60 tonn.

Ankepunktet er at dette må avtales mellom de berørte landene. Vi er usikre på om allerede implementerte EU-direktiv kan sette en stopper på dette, men vi regner med at det jobbes hardt for å få til en slik avtale i skrivende stund.

Dommen som satte det hele igang

Det var i fjor at en lastebileier i Skåne ble dømt av tingretten for overlast. Bakgrunnen var at transporten hadde en finskregistrert trailer som ble lastet i Sverige for transport til Frankrike. Settet veide 48 tonn.

Den delen av transporten som ble utført i Sverige ble i retten ansett for å være internasjonal og dermed skal det i rettens øyne være 40 tonn som gjelder - uten unntak.

Dommen ble anket til Høyesterett som i sommer kom frem til samme konklusjon.

Årsaken til svenskenes endrede praksis er en dom angående overlast der dommerne klubbet igjennom en avgjørelse om at det fra nå av skulle råde EU-regler på området.

Dommen, som i sommer ble endelig avgjort i Høyesterett og dermed ikke kan ankes, medførte at ivrige skånske politikontrollører uten forvarsel fant frem sine slikkepotter og sporenstreks iverksatte kontroller fra midten av forrige uke.

Les også: Stopp for lastebiler over 40 tonn i Sverige

- Vi tror nok at bransjen er klare over dette, men at de tar sjansen, uttalte sjefen for trafikkpolitiet i Skåne, Erling Andersson til Svensk Åkeritidning like etter de første kontrollene.

Det tror ikke vi.

Resultatet er nemlig det totale kaos. Ingen vet helt om dette vil vedvare og praksisen rundt kontrollene synes uklar. Enkelte får - etter sigende - bøter for sin overlast, mens andre får koble fra eller allernådigst laste om for å oppfylle kriteriene.

Direktivet det siktes til bærer navnet 96/53 og legger til grunn at internasjonal transport ikke får veie mer enn 40 tonn totalt eller ha mer enn 16,5 meter lengde på semitrailer eller 18,75 på andre vogntog.

Man kan altså ikke lenger kjøre modulvogntog inn i selve 25,25 meter-systemets moderland.

Organisasjoner i harnisk

Både norske og danske organisasjoner er i harnisk og svenskene er ikke helt enige med seg selv, de heller.

Sveriges Åkeriföretag (som er Sveriges svar på NLF) og Transportstyrelsen (Vegdirektoratet) mener dommen er feiltolket og ber Næringsdepartementet klargjøre saken.

Reaksjonene har heller ikke uteblitt i Tyskland. Transportorganisasjonen BGL oppfordrer den internasjonale transportorganisasjonen IRU om å ta affære. IRU har sendt brev til Sverige. Den danske transportministeren har tatt saken opp med sin svenske kollega og i dag har NLF bedt samferdselsministeren vår om å gjøre det samme.

Også den foreløpig relativt ferske, men viktige, nordiske EU-organisasjonen NLA (der NLF er medlem) har sammen med IRU sendt brev til den svenske infrastrukturministeren for å gjøre oppmerksom på de voldsomme konsekvensene en fastholdelse av 40 tonns grense vil få.

Misnøye fra myndighetene

Samtidig har også Vegdirektoratet i Norge sammen med den danske Transportstyrelsen skriftlig klargjort for sin svenske kollega at praksisen skaper store problemer for internasjonal transport og at danske, norske og finske myndigheter ser med misnøye på situasjonen.

- Skal Sverige starte å håndheve direktiv 96/53 også for transport mellom de nordiske landene, må de varsle grundig om det på forhånd. Opprettholdes denne kontrollpraksisen, vil dette umiddelbart måtte få tilsvarende konsekvenser for svenske kjøretøy i Norge, var NLFs umiddelbare reaksjon da problemet ble kjent.

Det er lett å være enig i dette. Økte transportkostnader som innføres uten forvarsel kan i verste fall bety kroken på døra for transportører som kjører på kontrakter. Nå må de frakte samme mengde gods, men på flere biler.

Det svenske politet håndhever 40 tonn totalvekt og har fra slutten av forrige uke foretatt kontroller på dette.

Det svenske politet håndhever 40 tonn totalvekt og har fra slutten av forrige uke foretatt kontroller på dette.