Ønsker økt fartsgrense for buss

Samferdselsdepartementet støtter en tilråding fra Vegdirektoratet om å tillate busser i klasse III å kjøre i 90 km/t på veier der dette ellers er tillatt. En slik økning i fartsgrensen forutsetter at det iverksettes risikoreduserende tiltak. Forslaget skal sendes på høring.

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet har tidligere bedt Vegdirektoratet vurdere om det er sikkerhetsmessig, miljømessig og framkommelighetsmessig grunnlag for å tillate busser å kjøre fortere enn 80 km/t der det ellers er tillatt. Det er Transportbedriftenes Landsforening som skriver dette på sine nettsider.

Det er på bakgrunn av denne vurderingen fra Vegdirektoratet at departementet nå ber Vegdirektoratet sende forslaget på høring.