Riksvei 170 stengt i perioder

Publisert Oppdatert

I forbindelse med anleggsarbeidet ved Krogstad Miljøpark vil riksvei 170 bli stengt i perioder under sprengningsarbeidet ved bygging av nytt kryss.

Anleggsarbeidet med å bygge ny vei inn til miljøparken, og nytt kryss ved riksvei 170 har startet, og til uka begynner arbeidet med krysset i Krogstadbakken på riksvei 170.

- I forbindelse med sprengningsarbeidet vil riksveien bli stengt i opptil ti minutter i uke 31 og 32, sier anleggsleder Tom Erik Klevengen i Huser Entreprenør til Indre Akershus Blad.

Huser Entreprenør har fått entreprisen på bygging av veien fra riksvei 170 og fram til Krogstad Miljøpark, samt det nye krysset ved riksvei 170.

- Sprengningsarbeidet vil i all hovedsak foregå etter klokka 18.00. Arbeidet vil bli lagt opp etter rutetidene til Ruter, slik at ikke bussene blir rammet av stengningen.

Klevengen opplyser også at massetransporten vil foregå utenom rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen.

- Trafikantene oppfordres til å følge skiltingen, som blant annet gjelder nedsatt hastighet forbi anleggsområdet.