Schenker kjøper seg opp i Italia

Italia er et av de viktigste markedene for DB Schenker Rail. Transporter til og fra Italia sto for omkring en fjerdedel av selskapets totale internasjonale inntekter i 2008.

Publisert Oppdatert

Nå har de økt sin aksjeandel i den italienske jernbanegodsoperatøren NordCargo til 60% og har dermed aksjemajoriteten i selskapet.