Snart tungbilkonferanse

TungbilKonferansen 2010 er navnet på en svært aktuell konferanse for transportnæringa. Interessante foredragsholdere skal snakke om sikkerhet, økonomi og miljø. Det hele finner sted på Gardermoen 11. og 12. mars.

Publisert Oppdatert

Det foregår til enhver tid en rekke konferanser av ymse slag her i landet. En av de mer spennende er etter vår mening TungbilKonferansen 2010, som går av stabelen 11. og 12. mars på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Her blir det mulig å få svar på en rekke aktuelle spørsmål for bransjen. I programmet til konferansen nevnes blant annet følgende spørsmål:

"Hvorfor skjer det ulykker med tunge biler? Hva kan gjøres for å redusere antall ulykker? Hvordan skal utekontrollene foretas?

Hva mener Utrykningspolitiet om de tunge bilene? Hva betyr ny teknologi i lastebilene for trafikksikkerheten?

Hva kan gjøres for å øke trafikksikkerheten til de tunge bilene?

Er bremsene i de tunge bilene bra nok? Hvordan skal man oppnå best mulig samspill mellom bremsene på bil og tilhenger?

Hvorfor er det viktig at hjulene triller rett vei?

Til å svare på dette har arrangøren ABL (Autobransjens Leverandørforening) invitert interessante foredragsholdere som bør kunne gi svar på tiltale. På den første dagen starter det hele med bakgrunnsinformasjon for konferansen, før Rolf Mellum i Statens Havarikommisjon for Transport tar opp temaet "Årsakene til ulykker med tungbil". Deretter entrer representanter for Vegdirektoratet podiet for å snakke om landeveiskontroll og PKK av tunge kjøretøy. Deretter kommer Per Madsen fra NLF for å snakke om bransjens rammebetingelser.

UPs Miljøpatrulje skal snakke om hva de treffer på langs veien, mens Tore Lillemork fra Bilimportørenes Landsforening skal snakke om ny teknologi. Dagen avsluttes med en fagdebatt der temaet er hva som kan gjøres for å øke trafikksikkerheten på tungbil.

Dagen etter er det duket for temaer som skadestatistikk fra forsikringsbransjen, informasjon om bremser på tunge kjøretøyer og kontroll av disse. Videre blir det innlegg som går på viktigheten av rette aksler og annet som påvirker økonomi og miljø, samt bruk av nitrogen i dekk, og betydningen av dette. Til slutt kommer Gunnar Apeland, tidligere direktør i NLF, for å snakke om viktigheten av et godt arbeidsmiljø og at god teknisk standard på vei og kjøretøy har betydning for trafikksikkerheten og miljøet. Alt i alt skulle det være duket for to interessante dager på Gardermoen 11. og 12. mars.

Påmeldingen skjer via hjemmesiden til ABL.

Vi skal dit, kommer du?