Sollund fikk Moderne Transport-prisen

Knut Sollund (43), adm. direktør i ColliCare Logistics AS i Moss, er tildelt Moderne Transport-prisen. Prisen er delt ut av logistikktidsskriftet Moderne Transport hvert år siden 1969.

Knut Sollund (43), adm. direktør i ColliCare Logistics AS i Moss, er tildelt Moderne Transport-prisen.

Knut Sollund (43), adm. direktør i ColliCare Logistics AS i Moss, er tildelt Moderne Transport-prisen.

Publisert Oppdatert

Jury for Moderne Transport-prisen:

Eirill Bø (juryleder) - Førstelektor ved Handelshøyskolen BI

Einar Olsen - Havnedirektør Drammen havn

Jan Erik Netter - Logistikkforeningen / Netter Analyse

Ole Andreas Hagen - Tollpost Globe / PostNord

Logistikkprisen ble delt ut på bransjekonferansen Transport & Logistikk 2012 mandag 22. oktober. Konferansen på Gardermoen samlet rundt 800 ledere og beslutningstakere innen logistikk- og godstransportnæringen, og er den største av sitt slag i Norden.

Hvorfor valget falt på Sollund, forklares ikke bare med at han leder en logistikkaktør i vekst, men hovedsakelig med at vi her har å gjøre med en bransjemann som evner å tenke litt "utenfor boksen".

- Vi liker å se på oss selv som et selskap som tilbyr annerledes løsninger. Vi skal være langt mer fleksible enn de store selskapene vi konkurrerer med, sier han.

Nyskapende konsept

Det som ble utslagsgivende for at han mottok prisen var selskapets nyskapende konsept som ble lansert tidligere i år, kalt InStore. Tjenesten omfatter alle operasjoner fra varene går fra lager til de står i butikkhyllene. Det inkluderer for eksempel analyse av rutiner og prosesser for å avdekke mulighet for å effektivisere vareflyt og redusere kostnader.

Videre håndteres alt det praktiske i butikkene, som for eksempel varemottak, utpakking av varer, bygging av montre og displays, vareplassering, alarmering, prising, fjerning av emballasje og returer. Resultatet er at de butikkansatte i praksis kun skal «styre butikken» og drive med salg, mens vareflyt går av seg selv.

En så tett integrasjon med kundens verdikjede, i praksis helt til forbrukeren står med vare ved kassaapparatet i butikken, er noe helt nytt. Jernia og noen andre kjeder har riktignok hatt en slik tilnærming i sin interne logistikkjede, men ColliCare var selskapet som gjorde konseptet tilgjengelig for alle.

Forbedret logistikken

Dette er ikke første gang ColliCare evner å se nye muligheter. Selskapet har tidligere markert seg ved å tilby crossdocking-tjenester fra Kina. Slik kunne selskapet forbedre skandinaviske kunders logistikk gjennom å tilby konsolidering, merking og pakking av godset allerede før containerskipene forlot havnen i Asia. Salgsargumentene er naturligvis lavere håndteringskostnader og enklere logistikk når varene ankommer Skandinavia.

Sollund, som er bosatt i Saltnes (Råde) og har tre barn, har 20 års fartstid fra logistikkbransjen. Han ble daglig leder i familiefirmaet Schianders i Moss som 27-åring, men brøt ut av firmaet i 2007 og var med på oppkjøpet av mossefirmaet NHG Trans, før dette skiftet navn til ColliCare Forwarding. Etter en fusjon med LogistikkCompagniet og Storbytransport året etter, tok det nye selskapet navnet ColliCare Logistics.