Statsminister etterlyses

- Stoltenberg må på veibanen, sier NAF. Signalene fra regjeringen om investering i samferdsels- sektoren er tvetydige.

Trafikk

Trafikk

Publisert Oppdatert

- Samferdselsminister Navarsete og finansminister Kristin Halvorsen feil- informerer når de skylder på mangel på arbeidskraft som en brems i veiutbyggingen.

Kraftsalvene kommer fra Norges automobilforbunds direktør Jan Johansen.

- Nå må Jens Stoltenberg på banen for at vi skal få klarhet i hva regjeringen mener, sier Jan Johansen.

NAF registrerer at Navarsete, omsider er positiv til å se på alternative finansieringsmåter innen veiutbygging, og håper at det er som representant for regjeringen hun da uttaler seg.

- NAF etterlyser hva som er regjeringens samlede syn på vei - investeringer. Det kan virke som om Navarsete i enkelte sammenhenger uttaler seg som påtroppende leder i Senterpartiet, og i andre sammenhenger som samferdselsminister i en regjering med sprikende syn på veiutbygging, sier Johansen.

Det er også utilfredstillende at både hun og finansminister Kristin Halvorsen sier at det ikke er pengene som er problemet, men mangel på arbeidskraft.

Ledig kapasitet i anleggssektoren

- Det er ikke mangel på arbeidskraft i anleggssektoren. Dette er ren tåkelegging fra regjeringen. I følge Maskinentreprenørenes Forbund har de ledig kapasitet og den vil øke radikalt det nærmeste året, uttaler Jan Johansen.

- Regjeringen bruker også argumentet om at økte investeringer i vei- og jernbane vil gi for stort press i økonomien. Dette har nå Statistisk Sentralbyrå (SSB) imøtegått. I følge SSB er det rom for å øke investeringene betraktelig uten at det vil gå ut over norsk økonomi.

- Nå må statsministeren på banen og rydde opp. Våre medlemmer og resten av det norske folk har krav på å vite hvor regjeringen står i samferdselspolitikken.