Toten Transport samler troppene

Nok en historie er slutt - i navnet. Den 1. januar skiftet det tradisjonsrike spedisjonsselskapet Fridtjof Kristiansen navn til Toten Transport Oslo AS. Samtidig ble ABC Transport AS integrert i det samme selskapet.

Publisert Oppdatert

Driften videreføres som ett selskap under Fridtjof Kristiansens organisasjonsnummer. Dette gjelder også Grønholdt Spedisjon som ble overtatt av Fridtjof Kristiansen i desember 2006. Grønholdt opererte innen skipsklarering, lossing og lasting av konvensjonelle fartøy i Oslo Havn.

Spedjof, som inntil for få år siden var selskapets markedsnavn, ble etablert i 1918 og overtatt av Toten Transport i januar 2002. ABC Transport ble på sin side overtatt av Fridtjof Kristiansen i januar 2008.

Neste steg i samordningen er at Gods & Bil AS i Stokke i Vestfold avvikles som selvstendig juridisk selskap og integreres i Toten Transport AS som en avdeling nå i mars. Gods & Bil ble et deleiet datterselskap av Raufoss-selskapet i 1998.