Vegvesenet får politimyndighet?

Kan bli slutt på at politiet må komme for å håndtere kjøre- og hviletidsbrudd.

Transport- og kommunikasjonskomiteen kommet frem til at vegvesenet bør få økt mydighet.

Transport- og kommunikasjonskomiteen kommet frem til at vegvesenet bør få økt mydighet.

Publisert Oppdatert

I dag er det slik at Statens vegvesen kun kan skrive gebyr og forelegg der det gjelder overlast. I andre tilfeller, slik som ved brudd på kjøre- og hviletid, må politiet tilkalles.

I realiteten er det altså slik at man - som i et konkret eksempel TransportMagasinet er kjent med - kan skrive ut et overlastgebyr på 117.000 kroner, men ikke et forelegg på, for eksempel, 8000 kroner for et brudd på kjøre- og hviletid. Det må politiet gjøre.

Dette har vært en hemsko for alle etater i lang tid, og ved flere tilfeller har kontrollører sukket over det som virker som unødvendig bruk av ressurser.

Mandag var transport- og kommunikasjonskomiteen på befaring i Nord-Trøndelag og ble forelagt problemet. Til Adresseavisa forteller Komitéleder Linda Hofstad Helleland (H) at forslaget tas opp med samferdselsministeren. Det foreligger også en utredning av spørsmålet i politireformrapporten.

Ifølge avisen har transport- og kommunikasjonskomiteen kommet frem til at vegvesenet bør få økt mydighet.

Såvidt TransportMagasinet har forstått, er det to måter å løse dette på. Det ene vil være å gi vegvesenet mer politimyndighet ved å gi dem foreleggsmyndighet. Den andre vil være å omdefinere forholdene i loven, slik at de går som gebyr og ikke forelegg.

Uansett utfall er det et godt skritt i riktig retning. Spesielt med tanke på de utlendingene som blir tatt i kontroll og av ulike årsaker slipper ut av landet før det blir utstedt noe forelegg. Slike saker har nemlig en tendens til å bli henlagte.

Ved mistanke om brudd på kjøre- og hviletid må politiet komme. I dag kan ikke Statens vegvesen gjøre noe med dette.

Ved mistanke om brudd på kjøre- og hviletid må politiet komme. I dag kan ikke Statens vegvesen gjøre noe med dette.