Vegvesenet rydder skog for 3,2 millioner

I vår skal Statens vegvesen gjøre siktutbedringer langs 250 kilometer av fylkesvegene i Sør-Trøndelag. Arbeidet har en verdi på 3,2 millioner.

Publisert Oppdatert

Arbeidet langs de første strekningene starter allerede i februar, og skal pågå til over sommeren. Alle strekningene skal ryddes for å få bedre sikt for trafikantene.

- Skogrydding langs vegen er ikke bare et viktig trafikksikkerhetstiltak, sier seksjonsleder Ivar Nervik. - Ryddingen vil også gjøre kjøreturen gjennom fylket vårt triveligere, ved at vi får sett mer av det vakre landskapet vi kjører gjennom. Så også for reiselivsnæringa er skogryddig viktig, står det å lese i en pressemelding fra Vegvesenet i dag.

- Men økt trafikksikkerhet er selvsagt det viktigste, understreker Nervik, som forteller at mer åpne vegkanter blant annet gir økte sjanser til å oppdage vilt på veg ut i vegbanen og for å hindre møteulykker.

Det er fylkesutvalget i Sør-Trøndelag som har bevilget midler til skogsryddingen, etter å ha fått ekstramidler i regjeringens tiltakspakke.