Samlet kunder:

Vellykket Volvo-seminar

Et 60-tall Volvo-kunder fikk faglig påfyll da Volvo Norge inviterte til fagseminar. På agendaen sto blant annet sikkerhet, miljø og kvalitet.

Carl Johan Almqvist er sikkerhetsdirektør i Volvo Trucks, og fortalte engasjert om Volvos tanker rundt sikkerheten.

Carl Johan Almqvist er sikkerhetsdirektør i Volvo Trucks, og fortalte engasjert om Volvos tanker rundt sikkerheten.

Publisert Oppdatert
Lars Mårtensson er miljødirektør i Volvo. Han sa at biodiesel ikke kan erstatte tradisjonell diesel, og heller ikke klarer EUs klimanivå.

Lars Mårtensson er miljødirektør i Volvo. Han sa at biodiesel ikke kan erstatte tradisjonell diesel, og heller ikke klarer EUs klimanivå.

Volvo jobber med å få ned luftmotstanden radikalt. Volvo Supertruck brukes til denne jobben.

Volvo jobber med å få ned luftmotstanden radikalt. Volvo Supertruck brukes til denne jobben.

Det er så unødvendig å skade seg fordi man ikke gidder å bruke beltet
Carl Johan Almqvist, sikkerhetsdirektør Volvo Trucks

Med en intensjon om å gi sine gode kunder inspirasjon og faglig påfyll, inviterte Volvo Norge sine større kunder på et fagseminar. De hadde hentet inn tre sentrale Volvo-folk fra fabrikken, som skulle holde vært sitt foredrag. Carl Johan Almqvist som har ansvaret for trafikk- og produktsikkerhet, Lars Mårtensson, som er miljødirektør, og Hayder Wokil som har ansvaret for kvalitet. I tillegg var Svein Ove Vetrhus fra Transportkompetanse, og Tor Martin Aabol fra Volmax Kompetanse, på plass for å holde innlegg. Totalt 60 personer deltok på seminaret.

Sikkerhet

I sitt sikkerhetsforedrag dro Carl Johan Almqvist paralleller til flyindustrien.

-Alle i salen fikk med seg at flyet fra Air Malaysia forsvant og fortsatt ikke er funnet, men vet dere at det daglig dør 3400 mennesker i trafikken i Verden? Det tilsvarer 13 fly av samme typen som det som forsvant. Trafikkulykker er faktisk en av de største truslene mot mennesker i dagen samfunn, sa Almqvist til forsamlingen.

Han kunne videre fortelle om alt sikkerhetsarbeidet Volvo legger ned i sine produkter, og var ikke så rent lite stolt over at ingen har omkommet i nye FH så langt. Han lettet også litt på sløret og fortalte at om fem til ti år så vil Volvo kunne tilby et system som skanner omgivelsene rundt vogntoget og kan forutse hva myke trafikanter kan finne på å gjøre. Ellers la han stor vekt på bruk av sikkerhetsbeltet.

-Bruk beltet alltid, selv om man bare skal kjøre bort å koble på traileren. Det er så unødvendig å skade seg fordi man ikke gidder å bruke beltet, sa Almqvist.

220 tonn i sekundet

Miljøtankegangen er stor hos lastebilprodusentene, og Lars Mårtensson fortalte villig vekk om interessen fra politikere rundt Volvos forskning på alternative drivstoff. Og biodieselforkjemperne fikk ikke mye medhold av Mårtensson.

- Biodiesel kan bare erstatte veldig lite av tradisjonell diesel, i dag er det mest som innblanding i den vanlige dieselen. I Europa kan biodiesel erstatte tre til fire prosent av vanlig diesel. Dessuten er det ikke noe miljøalternativ fordi den ikke klarer EUs miljønivå, og går ut over matproduksjonen. Men at vi må finne alternativer er klart. I dag forbruker Verden ufattelige 200 tonn olje i sekundet, og med et energibehov som vil fordobles i de neste 30 årene så må noe gjøres, sa Mårtensson.

Han så for seg at det mest lovende drivstoffet på kort sikt er naturgass, mens HVO eller syntetisk diesel, som kan utvinnes fra slakteriavfall og biomasse, ser veldig lovende ut på lang sikt.

-Men politikerne må på banen. Det er et problem at skattene avgjøres en gang i året. Da blir det vanskelig å investere i ny teknologi når man ikke vet forutsetningene, sa Mårtensson.

Les om Wal Marts framtidsbil HER

Tidlig eksport

Hva koster en ikke planert stopp for en lastebil? Det har Volvo forsket en del på. Tar man et vogntog i Europa så er kostnaden beregnet til 1000 euro, men det er ikke medregnet kostnader knyttet til gods som blir ødelagt, eller tap av omdømme. Med de marginene som er i bransjen sier det seg selv at det er viktig å ikke få for mange slike stopp.

-Det er ikke bare å levere en lastebil. Leveransen må planlegges på forhånd. Kunden må få råd og veiledning av selgeren, slik at kunden får rett bil til jobben sin. Deretter må han også få oppfølging når bilen er levert. Kunden må være i sentrum hele tiden. Den første lastebilen til en ny kunde selges av lastebilselgeren, den neste selges i prinsippet av verkstedet, sa Hayder Wokil, kvalitetsdirektør i Volvo Trucks.

Han fortalte at Volvo hadde vært eksportører av lastebiler helt siden den første rullet ut i 1928, og at dette tidlig hadde bidratt til at kvaliteten sto i fokus.

Fremtiden

Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse snakket mye om hvordan framtiden til norske transportører ser ut, og kunne fortelle at alt tyder på at norsk transport med norske biler og norske sjåfører øker.

-Det er viktig å snakke med kundene sine, og klarer man å få samtalen til å handle om hva man kan gjøre for å løse utfordringene til kunden, framfor bare å snakke om pris, så er man på rett spor. Og for å øke statusen til transportbransjen er det viktig å snakke positivt om transporten og det norske transportører og sjåfører driver med, sa Vetrhus.

Alt i alt så det ut til at Volvos fagseminar falt i smak, og administrerende direktør Erik Engelien i Volvo Norge sa at dette seminaret neppe blir det siste.

32 meters vogntog sparer miljøet

Volvo kjører omfattende tester med drivstoffet DME, blant annet i USA, kunne Lars Mårtensson i Volvo Trucks fortelle på seminaret.

Volvo kjører omfattende tester med drivstoffet DME, blant annet i USA, kunne Lars Mårtensson i Volvo Trucks fortelle på seminaret.