Vil ikke la Statens vegvesen slippe unna

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) anker henleggelsen av forbundets anmeldelse av Statens vegvesen for tjenesteforsømmelse.

Sjåføren som hadde dette lasset, fikk lynkurs i lastesikring og ble vinket videre. Bare 4,5 av de 25 tonnene med stein var sikret. Det fikk NTF til å reagere.

Sjåføren som hadde dette lasset, fikk lynkurs i lastesikring og ble vinket videre. Bare 4,5 av de 25 tonnene med stein var sikret. Det fikk NTF til å reagere. Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
- Vi forventer at alle skal behandles likt. Det kan ikke være slik at passet avgjør om du som sjåfør skal få bøter og inndragning av førerkortet ved brudd på Vegtrafikkloven,  sier Roger Hansen.

- Vi forventer at alle skal behandles likt. Det kan ikke være slik at passet avgjør om du som sjåfør skal få bøter og inndragning av førerkortet ved brudd på Vegtrafikkloven, sier Roger Hansen.

Det var en fornøyd Bjørn Sandnes som kunne fortelle at de nettopp hadde anket saken da vi ringte ham for å høre om nettopp dette.

Det var en fornøyd Bjørn Sandnes som kunne fortelle at de nettopp hadde anket saken da vi ringte ham for å høre om nettopp dette.

Det var i november i fjor at to sjåfører ble stanset i en kontroll av tunge kjøretøy ved Egersund. Det viste seg kjapt at de hadde tilsammen 35,5 tonn usikret last. Allikevel medførte det ikke annet enn et lynkurs i lastsikring og klapp på skulderen sammen med en advarsel om politianmeldelse neste gang.

Les også: Statens vegvesen anmeldt

Sinnene i kok

Dette satte en rekke transportørsinn i kok og saken har fått stor oppmerksomhet i hele transportbransjen.

NTF anmeldte Statens vegvesen, men i begynnelsen av februar ble det klart at anmeldelsen var henlagt fordi kontrollørenes avgjørelse ikke ble ansett som straffbart.

Les også: Anmeldelsen mot Statens vegvesen henlagt

Dette satte igjen sinnene i kok og også NLF oppfordret til en anke. Lettere sarkastisk uttalte de at organisasjonen satte pris på slike hyggelige lynkurs og forventet at også norske sjåfører ville oppleve det samme ved slike overtredelser.

Nettopp anket

I tiden etter henleggelsen har NTF gått noen runder med sine advokater og funnet det riktig å anke.

Pussig nok var avgjørelsen tatt og anken nettopp sendt da vi ringte for å høre om forbundet kom til å anke. Det var derfor en blid informasjons- og utredningsansvarlig i forbundet, Bjørn Sandnes, vi pratet med. Han henviser til forbundslederens kommentar om saken:

- Dette strider mot vår rettsoppfatning. Etter vår mening burde disse to grove tilfellene av usikret last ført til reaksjoner fra kontrollørenes side i form av førekortbeslag og politianmeldelse. 

Å unnlate å gjøre dette, mener vi er tjenesteforsømmelse etter straffelovens bestemmelser. Hadde en eller flere av de store steinblokkene som lasten besto av ramlet av, kunne dette føre til meget alvorlige ulykker, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- At det var to sjåfører av utenlandsk opprinnelse som slapp unna reaksjon, er også svært kritikkverdig og etter vårt syn et brudd på likebehandlingsprinsippet som all norsk lovanvendelse bygger på. Det kan ikke være slik at det er passet som bestemmer om en sjåfør får inndratt førerkortet eller blir bøtelagt, avslutter han.

Du kan lese forbundets anke her.