Vil påby belte i traktor

Snart må også de som kjører traktor bruke belte. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) vil ha beltepåbud i traktorer som kjører på offentlig vei.

Publisert Oppdatert

- Dette er et av flere tiltak vi vil iverksette for å redusere antall ulykker i landbruket. I dag er regelverket for bruk av setebelte i traktor uklart. Dette kan bidra til forskjeller i forvaltning av regelverkene og usikkerhet om hva som er riktig regelverksforståelse og fornuftig i praksis, sier Brekk, ifølge ANB.

Landbruket er belastet med mange ulykker og skader. For å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader ble det satt ned et arbeidsutvalg, som nå kommer med rapporten «Helse-, miljø og sikkerhet i landbruket - Organisering og arbeidsformer». Det er Avisen Agder som opplyser dette og henviser til NTB.

I rapporten anbefaler utvalget at Landbruks- og matdepartementet tar initiativ til setebelte blir påbudt ved bruk av traktor på offentlig vei.