Volvo med trådløse forbindelser

Volvo Trucks har utviklet et nytt, GSM-basert system som gjør at verkstedet kan kontrollere status for lastebilen fra avstand.

Med TGW er det mulig å fjernoppdatere parameterne, og i fremtiden blir det også mulig å oppdatere hele programvarepakker i lastebilen. I begynnelsen kommer systemet til å omfatte et begrenset antall parametere.

Med TGW er det mulig å fjernoppdatere parameterne, og i fremtiden blir det også mulig å oppdatere hele programvarepakker i lastebilen. I begynnelsen kommer systemet til å omfatte et begrenset antall parametere.

Publisert Oppdatert
Christian Gustavsson er serviceansarlig hos Volvo Trucks. Han mener at det nye verktøytet vil øke sikkerheten og minske administrasjonskostnadene for transportfirmaene.

Christian Gustavsson er serviceansarlig hos Volvo Trucks. Han mener at det nye verktøytet vil øke sikkerheten og minske administrasjonskostnadene for transportfirmaene.

Telematics Gateway-systemet i lastebilene (TGW), gjør at Volvo-verkstedet kan fjernovervåke slitasjen på kjøretøyet og hente ut feilkodene ved hjelp av GSM-nettverket.

Telematics Gateway-systemet i lastebilene (TGW), gjør at Volvo-verkstedet kan fjernovervåke slitasjen på kjøretøyet og hente ut feilkodene ved hjelp av GSM-nettverket.

Hvis lastebilen brukes på en annen måte enn det som var tenkt i den opprinnelige serviceplanen, får verkstedet beskjed om dette gjennom systemet.

Hvis lastebilen brukes på en annen måte enn det som var tenkt i den opprinnelige serviceplanen, får verkstedet beskjed om dette gjennom systemet.

De nye fjerntjenestene er mulige takket være den nyeste versjonen av Telematics Gateway-systemet i lastebilene (TGW).

Det gjør at Volvo-verkstedet kan fjernovervåke slitasjen på kjøretøyet og hente ut feilkodene ved hjelp av GSM-nettverket.

- Med disse nye kommunikasjonsmulighetene ombord i lastebilene får verkstedet kontinuerlig informasjon om slitasjen på flere ulike komponenter, forklarer Christian Gustavsson, serviceansvarlig hos Volvo Trucks.

Se filmen her: Telematics Gateway

Minimerer risiko

Det nye systemet gjør at mekanikerne i verkstedet kan kontrollere hvor langt lastebilen har kjørt, og hvor raskt de ulike komponentene slites. Dermed kan verkstedet planlegge service i henhold til de faktiske behovene hos kjøretøyet.

- Dette kommer til å øke driftstiden og minimere risikoen for uforutsette stopp ute på veien. Det øker sikkerheten og reduserer administrasjonsarbeidet for transportfirmaene, og kundene får en enda mer pålitelig leverandør, forteller Christian Gustavsson.

Gir optimal driftstid

Fjernkommunikasjonen mellom lastebilen og verkstedet skal kunne utfylle serviceplanen. Hvis en lastebil kjøres på en annen måte enn i originalplanen, kan det hende at serviceintervallene kommer for tett eller for langt fra hverandre. Når verkstedet får informasjon om den faktiske slitasjen, kan mekanikerne justere serviceintervallene etter de faktiske behovene.

Mange av parameterne er vanskelige å beregne. Dersom en lastebil kjøres under tøffere forhold enn det som er vanlig, blir noen komponenter slitt ut fortere, mens komponentene i en lastebil som arbeider under roligere forhold, kanskje har mange kilometer igjen når de etter planen skal skiftes ut.

- Dette medfører usikkerhet for transportfirmaet, sier Christian Gustavsson.

Reduserer uforutsett driftsstans

Hvis lastebilen brukes på en annen måte enn det som var tenkt i den opprinnelige serviceplanen, får verkstedet beskjed om dette.

Verkstedet kan bli gjort oppmerksom på en slitt bremsekloss. Dermed kan de slitte delene skiftes ut i tide og man slipper en eventuel driftstans ute på en langtur.

Å unngå uforutsette turer til verkstedet, vil kunne øke effektiviteten både for transportfirmaet og verkstedet.

Telematics Gateway gjør at Volvo-verkstedet kan fjernovervåke slitesjen på kjøretøyet og hente ut feilkoder via GSM-nettverket.

Telematics Gateway gjør at Volvo-verkstedet kan fjernovervåke slitesjen på kjøretøyet og hente ut feilkoder via GSM-nettverket.