Volvo skal lære barn å synes

60 prosent av ulykkene der en lastebil kjører på en fotgjenger eller syklist skyldes blindsonen. Mange av de skadde er barn. I Danmark har Volvo og flere andre organisasjoner gått sammen i et prosjekt for å lære barn hvordan de skal oppføre seg rundt lastebiler i trafikken.

Barn i lastebilhytta utdanning skole

Barn i lastebilhytta utdanning skole

Publisert Oppdatert

Kampanjen ble startet i 2003. Til å begynne med ble "utdanningen" foretatt på lørdager på Volvoverkstedene, men det var vanskelig å lokke barnefamilier dit i helgene. Først når kampanjen kom til skolene, ble det futt i sakene.

Så langt har mer enn 60.000 barn over hele Danmark fått opplæring.

I 2007 gjennomførte International Road Transport Union en analyse av mer enn 600 ulykker i syv europeiske land. (Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Slovenia og Spania) der lastebiler var innblandet. Studiet viste at 60% av ulykkene der en lastebil kjører på en fotgjenger eller syklist i høy grad skyldes blindsonen. I halvparten av ulykkene skjedde ulykkene ved høyresving.

I Danmark har antall ulykker mellom syklister og lastebil ved høyresving blitt vesentlig redusert siden 2003. Mens "normalen" var omkring et titalls dødsulykker pr. år, var det kun ett tilfelle i 2009.

Selvsagt er det vanskelig å stadfeste hvor mye denne enkelte kampanjen har bidratt til dette, men at det er et godt initiativ, kan ingen ta ifra dem.