13 milliarders byvekstavtale

Byvekstavtale signert i Bergen betyr 13 milliarder kroner til sykkeveier, Bybanen, innfartsparkering og miljøvennlig teknologi.

Bergen og fire nabokommuner er sikret 13,1 milliarder kroner fra staten.
Bergen og fire nabokommuner er sikret 13,1 milliarder kroner fra staten. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Den nye byvekstavtalen for Bergen og fire nabokommuner sikrer 13,1 milliarder kroner fra staten til videre utbygging av kollektivtrafikk, Bybanen, gang- og sykkelveger, innfartsparkering og miljøvennlig teknologi. Pengene går til Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden kommuner i perioden fram til 2029.

Byvekstavtalen skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy og til mer effektiv arealbruk og god byutvikling, opplyser Vestland fylkeskommune på sine sider.

Fylkesordførar Jon Askeland og samferdselsminister Knut Arild Hareide med den signerte avtalen om byvekst i bergensområdet.
Fylkesordførar Jon Askeland og samferdselsminister Knut Arild Hareide med den signerte avtalen om byvekst i bergensområdet. Foto: Vestland fylkeskommune

3,6 milliarder kroner til Bybanen

De statlige midlene i byvekstavtalen, på 13,1 milliarder kroner, går blant annet til tiltak for kollektiv, sykkel og gåing og til økte belønningsmidler. Dette utgjør ca 8 milliarder kroner. Ca 3,6 milliarder kroner går til statlig 50/50-bidrag til Bybanen til Fyllingsdalen.

Reduserte billettpriser

Den nye byvekstavtalen følger opp bompengeavtalen fra 2019 fra staten si side. Dette betyr at det statlege bidraget til Bybanen til Fyllingsdalen blir økt fra 50 til 66 prosent.

Reduserer bompenger

Denne økningen på, 1,1 milliardar kroner, er øremerket tiltak for å redusere bompengene og bedre kollektivtilbudet. Staten gir også tilskudd på 500 millioner kroner til reduserte billettpriser i kollektivtrafikken.

Denne saken ble første gang publisert 28/09 2020, og sist oppdatert 25/09 2020