130 milliarder til sju veistrekninger

Et vendepunkt for norsk samferdselspolitikk?

Regjeringen annonserte på tirsdag 14. april at den øremerker 130 milliarder kroner til et nytt veiselskap som 
skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde syv større veistrekninger de neste 20 årene.
Regjeringen annonserte på tirsdag 14. april at den øremerker 130 milliarder kroner til et nytt veiselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde syv større veistrekninger de neste 20 årene.
Sist oppdatert

Det lenge omtalte veiselskapet får ansvaret for syv større veistrekninger de neste 20 åra.

De syv strekningene

Det nye veiselskapet, som regjeringen har kommet til enighet om med KrF og Venstre, får 130 milliarder kroner og ansvaret for syv veistrekninger. E39 Lyndal – Ålgård på 136 kilometer, E18/E39 Kristiansand – Lyngdal på 75 kilometer, E18 Langangen – Grimstad på 133 kilometer, E6 Kolomoen – Moelv på 46 kilometer, E6 Moelv – Ensby på 46 kilometer, E6 Ulsberg – Melhus på 70 kilometer og E6 Ranheim – Åsen på 49 kilometer. Totalt er det en samlet lengde på 550 kilometer.

Veiselskapet vil bli finansiert med statlige midler og med bompenger.

Nord-Norge får vente

Regjeringen etablerer et selskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen av de viktigste veistrekningene, på en helhetlig og sammenhengende måte, i følge samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.
Regjeringen etablerer et selskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen av de viktigste veistrekningene, på en helhetlig og sammenhengende måte, i følge samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.

I stedet for årlige dragkamper i Stortinget, skal det nye veiselskapet sørge for en langsiktig finansiering. I en uttalelse til NRK sier samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, at store veiprosjekter blir delt opp i små parseller for årlige bevilgninger, noe vegvesenet selv er frustrert over.

– De syv strekningene er de som åpenbart er de mest fornuftige å starte med, selv om det er mange andre strekninger som hadde vært aktuelle. Det er strekninger i Nord-Norge som også kunne vært aktuelt, men vi har lagt vekt på at disse prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, forklarte Ketil Solvik-Olsen på pressekonferansen.

Stor enighet

Det skal ha vært stor enighet i sentrumspartiene om dette og det forventes mer vei for pengene. Fortsatt er det ingen ny bompengereform i sikte, men det er ventet at regjeringa skal legge frem en plan om å redusere antall private bompengeselskap fra dagens 80 til tre.

 

Denne saken ble første gang publisert 16/04 2015, og sist oppdatert 06/04 2017