E39 GARTNERLØKKA–KOLSDALEN:

Bystyret forlenger bompengeperioden med 15 år

For å løse Kristiansands Gordiske knute må bilistene (og el-bilistene) punge ut

Slik kan det se ut etter det Kristiansands Gordiske knute er løst. Gartnerløkka og Banehaven-området sett fra sør mot Baneheia
Slik kan det se ut etter det Kristiansands Gordiske knute er løst. Gartnerløkka og Banehaven-området sett fra sør mot Baneheia Foto: Rambøll/Vegvesenet
Sist oppdatert

3,06 milliarder kroner er det estimert å koste.

Finansieringen skjer med 40% stat og 60% bompenger.

Forlenget bompengeperiode

Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15 nye år for å fremskaffe 1,8 milliarder kroner til finansieringen av prosjektet.

Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia vestover mot Quadrum og ferjehavna.
Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia vestover mot Quadrum og ferjehavna. Foto: Rambøll

Staten finansierer 1,2 milliarder kroner som sammen med bompengeinntektene skal være det som trengs for full utbygging av denne strekningen.

Hensikten skal være å bedre fremkommelighet, redusere sårbarhet og øke sikkerhet i knutepunktet for alle trafikantgrupper.

Knutepunktet Gartnerløkka blir beskrevet som en Gordisk knute som ikke lar seg løse på en enkel måte:

-Et sårbart vegsystem med dårlig flyt i trafikken

-Ulempe for alle trafikantgrupper

-Det er porten til Europa

-Dårlig gang- og sykkelsveg mot vest

-Dårlig samfunnsnytte og dårlig miljø

1400 meter

Bedre løsninger for kollektiv, bygge sykkelekspressveg, bedre adkomst til/fra ferjehavn blir også prioritert.

Lengden på prosjektet er 1400 meter .

Løsning over jernbanen og ferjehavna. Ny Havnegate går i bru ut fra rundkjøringen ved Arkivet og følger deretter ned langs nye jernbanespor ved Kristiansand stasjon. Nye spor til ferjehavna passerer under bruene og følger Havnegata på vestsiden mot ferjehavna. Gang- og sykkelveg kommer i kulvert under E18/E39 og følger langs Havnegata mot jernbanestasjonen
Løsning over jernbanen og ferjehavna. Ny Havnegate går i bru ut fra rundkjøringen ved Arkivet og følger deretter ned langs nye jernbanespor ved Kristiansand stasjon. Nye spor til ferjehavna passerer under bruene og følger Havnegata på vestsiden mot ferjehavna. Gang- og sykkelveg kommer i kulvert under E18/E39 og følger langs Havnegata mot jernbanestasjonen Foto: Rambøll

11 kroner for El-biler

Bommene blir stående på samme steder som i dag, og det kommer ingen nye. Det vil koste 23 kroner for en vanlig bil. Det som er nytt er at nå må også el-bilistene i Kristiansand betale 11 kroner pr. passering- fra og med 2020. Prisene er i rushtiden og før beregnet rabatt for bruk av brikke.

Det forventes at Samferdselsdepartementet legger fram en stortingsproposisjon som tar utgangspunkt i de lokalpolitiske vedtakene. Forlengelsen må vedtas av Stortinget før bygging av E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen kan starte.

Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen i 2020, da det forventes at vedtak i Stortinget kommer sent i 2019.

Abonner på AnleggsMagasinet

Denne saken ble første gang publisert 03/12 2018, og sist oppdatert 02/12 2018