7,5 års anleggsarbeid ferdig, nesten..

Dovrebane, Mjøstråkk, opprydding og tilbakestilling til naturen gjenstår

På et utsiktspunkt ved Mostu ser vi nordover. Gravemaskinen ved den røde brakka utgjør grensen mellom Veidekke-Hochtief (FP2) og Hæhre (FP3) sitt område. Bildet er tatt 25.oktober 2012. Foto: Fredrik Saugstad
På et utsiktspunkt ved Mostu ser vi nordover. Gravemaskinen ved den røde brakka utgjør grensen mellom Veidekke-Hochtief (FP2) og Hæhre (FP3) sitt område. Bildet er tatt 25.oktober 2012. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Trafikken glir smidig forbi vakre Mjøsa, det har den gjort siden juni. Nå gjenstår åpningen av jernbanen som skal åpnes i november som den største milepelen. Men det er også en god del mindre anleggsarbeider spredd langs linja for å sette områder tilbake til naturen og ikke minst; å bygge Mjøstråkket.

Bompenger

Samtidig som E6 mellom Ørbekk og Splitten ble åpnet, vil bomstasjonen på Ørbekk settes i drift. En passering gjennom denne bomstasjonen vil for lette kjøretøy koste 20 kroner uten

gyldig AutoPASS-avtale. Tunge kjøretøy, som defineres som kjøretøy som veier fra og med

3.501 kilo, betaler dobbel takst. Trafikanter med gyldig AutoPASS-avtale får 10 prosent rabatt også gjennom denne bomstasjonen. Det blir ingen endringer i bomtaksten i øvrige bomstasjoner mellom Gardermoen og Kolomoen.

Området ved Korslund kalles FP1 og kontrakten Alpine Bau inngikk med Statens Vegvesen var verdt 1,3 milliarder kroner. Hæhre tok senere over området og tunneldriving da Alpine Bau gikk konkurs. Foto: Fredrik Saugstad
Området ved Korslund kalles FP1 og kontrakten Alpine Bau inngikk med Statens Vegvesen var verdt 1,3 milliarder kroner. Hæhre tok senere over området og tunneldriving da Alpine Bau gikk konkurs. Foto: Fredrik Saugstad

Utbyggingen av E6 på den 66 kilometer lange strekningen mellom Gardermoen og Kolomoen startet i desember 2007.  Siste del av denne strekningen, nemlig den 3,8 kilometer lange strekningen fra Ørbekk til Brøhaug rett nord for Minnesund, åpnet som firefelts veg med midtdeler torsdag 25. juni 2015. Med åpningen av strekningen Ørbekk-Brøhaug er det sammenhengende firefelts motorveg fra Kolomoen i Stange til Gardermoen og Oslo-området.

Støvrapport

På oppdrag for Fellesprosjektet, har Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomført

støvmålinger ved boligområdene på Espa, Morskogen og Ørbekk. Undersøkelsene gjennomført av NILU viser at Fellesprosjektet har gjort tiltak som gjør at prosjektet har holdt seg innenfor forurensingslovens bestemmelser om svevestøv. Likevel har det vært tilfeller

der prosjektet har overskrevet timemiddelverdien i forhold til behandling av luftkvalitet, i følge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Jernbanen og Mjøstråkk gjenstår

Det vil fortsatt foregå anleggsarbeider langs Mjøsa mellom Minnesund og Espa frem til høsten 2016.

Dovrebanen

Neste store milepel for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er i november i år da dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud åpner.

Mjøstråkk

Det vil frem til neste høst også bygges Mjøstråkk i nedlagt jernbane og lokalveger. Det skal også gjennomføres diverse avbøtende tiltak som bygging av molo og badeplasser.

Opprydning og deponier

Områdene forbi Espatunnelen og Morskogstunnelen er i ferd med å bli satt tilbake til sitt opprinnelige.

Videre gjenstår en del opprydningsarbeider blant annet i deponiene. I forbindelse med de gjenstående arbeidene skal det gjennomføres noen sprenginger.

Det kan derfor fortsatt bli korte stopp for E6-trafikken akkurat i det sprengingene skal gjennomføres.

Morskogstunnelen

Kartverket fastsatte tidlig i mars at navnet på E6-tunnelen ved Morskogen fortsatt blir «Morskogstunnelen». Ønsket fra Morskogen vel, Eidsvoll kommune og Statens vegvesen om at tunnelen skulle endre navn til «Morskogen tunnel» ble derfor ikke tatt til følge. Bakgrunnen for beslutningen fra Kartverket er at Morskogstunnelen er i tråd med tradisjonell norsk navnelaging, noe navnet «Morskogen tunnel» ikke er.

Anleggsdrift har ikke ført til forurensning

Utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på østsiden av Mjøsa har ikke ført til forurensning av betydning til sentrale deler av Mjøsa. Det viser undersøkelser gjennomført av

Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Fra gjennomslaget i Molykjatunnelen 11. desember 2013. Molykkjatunnelen (Jernbaneverket)til høyre og Korslundtennelen (Statens vegvesen)med to løp til venstre. Foto: Fredrik Saugstad
Fra gjennomslaget i Molykjatunnelen 11. desember 2013. Molykkjatunnelen (Jernbaneverket)til høyre og Korslundtennelen (Statens vegvesen)med to løp til venstre. Foto: Fredrik Saugstad

Denne saken ble første gang publisert 10/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017