KOMPETANSESVINDELEN - DEL 6

Arbeidstilsynet vil endre praksis

Arbeidstilsynet vil ta fastere grep om opplæringsvirksomhetene og kompetansebevisene. Tilsynet er ikke fornøyd med hvordan sertifiseringsordningen fungerer.

Arbeidstilsynet vil endre rutiner og regler for å gjøre livet vanskeligere for opplæringssteder som utsteder falske kompetansebevis.
Arbeidstilsynet vil endre rutiner og regler for å gjøre livet vanskeligere for opplæringssteder som utsteder falske kompetansebevis. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Ifølge Arbeidstilsynet finnes det så mange som 230 sertifiserte opplæringssteder i Norge, og de følges til daglig opp av fem sertifiseringsorganer.

Denne «outsourcede» oppfølgingen vil Arbeidstilsynet nå vurdere endringer i.

For dårlig

Tore Sørhaug er tilsynsleder i Arbeidstilsynet Midt–Norge, som har ansvaret for sertifiseringsordningen for landets opplæringsvirksomheter. Han er til dels enig i at oppfølging og kontroll ute hos opplæringsstedene for maskinførere fungerer for dårlig, og peker blant annet i retning av sertifiseringsorganene.

– Vi har allerede gitt dem beskjed om at Arbeidstilsynet nå antagelig vil utføre en større andel kontroller direkte mot opplæringsvirksomheter, sier Sørhaug til Anleggsmagasinet. Det kan også bli aktuelt med uavhengig prøving, det vil si at prøvene etter endt kurs gjennomføres annet sted enn opplæringsbedriften.

Tar kritikken

Med andre ord deler Arbeidstilsynet fleres kritikk av manglende kontroll i en mye tillitsbasert sertifiseringsordning. Når et opplæringssted er sertifisert, skal det gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring etter fastsatte opplæringsplaner. Det skal avholdes teoretisk og praktisk prøve før kompetansebevis utstedes.

– Vi sikre bedre at kompetansebevisene virkelig beviser at den pålagte teoretiske og praktiske opplæringen er gjennomført og dokumentert.

Sørhaug forteller at Arbeidstilsynet tidligere har politianmeldt ulovlige kompetansebevis. Men hvor utbredt uvesenet er, vet han ikke.

– Uansett er falske bevis fullstendig uakseptabelt, og vi vil bidra alt vi kan for å minimalisere mulighetene og tette hull.

Dette er dagens fem sertifiseringsorganer:

ASAS Sertifisering (Sandefjord), Nemko (Oslo), Norges miljø– og biovitenskapelige Universitet (Ås), Norsk Sertifisering (Lysaker) og Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering (Trondheim).