ABS-Maskin graver videre

ABS- Maskin AS ble etablert våren 1983, nå legges grunnstenen for videre utvikling på Liertoppen.

ABS Maskin grunnlegger Hans-Plav Arnesen
ABS Maskin grunnlegger Hans-Plav Arnesen
Publisert Oppdatert

At det markeres er nemlig ingen selvfølge for familen Arnesen. Det ligger ikke for gravemaskinpioneren å slå ut med armene i store fakter for å understreke noe. På så sett minner de om det grunnfjellet maskinene deres er med på å bearbeide.

- Hvis noe utrykk kan brukes om ABS- Maskin og dets grunnleggere, er det å legge sten på sten i nøye overveid handling, sa en kjenner av bransjen til tungt.no ved grunnsten- nedleggelsen på Liertoppen.

Kort resymeè:

Tidlig på åttitallet ble Oscar Skotvedt Maskin AS' avdeling for anleggsmaskiner besluttet solgt. Leder for denne avdelinge var Hans - Olav Arnesen. Sammen med tre kollegaer, kjøpte Arnesen virksomheten og etablerte ABS- Maskin AS i leide lokaler i Mjøndalen.

- Vi var fire ansatte, i dag er vi 16. Med utvidelsene vi planlegger her på Liertoppen regner vi med å bli rundt 25 personer, forteller senior.

- Ved etableringen i Mjøndalen, i leide lokaler, var det med tanke på at lokalene var relativt rimelige, selv om de kanskjen ikke tilfredstilte kravene til rasjonell drift i alle henseende. Etableringen den gangen skjedde også i en oppgangstid, og egtter hverft ble det et anleggsmaskinmiljø rundt oss i Mjøndalen.

Kort tid etter firmaet var etablert ble kontakt opprettet til Takeuschi i Nagano, da verdens pionerer på minigravere. En kontakt som har betydd mye for begge parter, skal vi legge fabrikkens representant sine ord til grunn.

- We come a long way toghether, understreker Yukio Makabe, General Manager Sales Department hos Takeuschi. Så var det også en selvfølge at Mr. Makabe fikk det ærefulle oppdraget å plassere grunnstenen på den tiltenkte byggeplassen.

I tillegg til den japanske minigraver- pioneren forhandler ABS- Maskin AS "no-dig"- utstyr fra Tracto Technic GmbH og kompaktdumpere fra Twaithes i England.

- Vi kan vel si å ha fått kreditt for kvalitet i det norske markedet, reflekterer Arnesen Snr. For senior må han kalles, med fartstid i bransjen fra tidlig på 1950- tallet er det yterst få som kjenner bransjen bedre.

Nå skal det bygges anlegg sentralt ved E18 i Nedre Eiker, kommunikasjoner og behov for utvidelse melder seg sterkt. Å dømme etter kraften og forståelsen hos både den oppegående styreformann og hans kollegaer, er det god grunn til ønske lykke til med de neste 25 årene.