Advarer mot ufaglært

«Slik konkurransesituasjonen i anleggsmarkedet er i dag, er det ikke bærekraftig over tid. Det signalet håper jeg regjeringen og de offentlige byggherrene tar inn over seg».

I Skanska frykter man at billig, ufaglært, europeisk arbeidskraft skyver norsk faglært arbeidskraft ut i lediggang. (Ill.foto: Geir Hasle)
I Skanska frykter man at billig, ufaglært, europeisk arbeidskraft skyver norsk faglært arbeidskraft ut i lediggang. (Ill.foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert
Ståle Rød administrerende direktør Skanska Norge AS, mener staten er alt for opptatt av billige kontrakter.
Ståle Rød administrerende direktør Skanska Norge AS, mener staten er alt for opptatt av billige kontrakter. Foto: Skanska

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv advarer Ståle Rød mot konkurransen fra virksomheter med ufaglært arbeidskraft. Han peker på at det norske anleggsmarkedet, preget av flere gigantutbygginger de siste årene, har bidratt til at mange utenlandske entreprenører nå konkurrerer i det norske markedet.

«De organiserer sine prosjekter på en litt annen måte enn det vi er vant til i Norge. Produksjonen domineres av billig, ufaglært arbeidskraft, som styres av høyt kompetente ingeniører», skriver Rød.

Skyver ut norske

Rød mener at entreprenører med denne organisasjonsmodellen har forsynt seg godt av anleggsmarkedet de siste årene, og at resultatet er billig ufaglært arbeidskraft fra Europa som skyver norsk faglært arbeidskraft ut i lediggang.

«I Skanska baserer vi vår anleggsvirksomhet på egne ansatte fagarbeidere, og vi er blant selskapene i norsk anleggsnæring med høyest andel produksjon med egne ansatte. En anleggsarbeider i Skanska får vesentlig mer enn minstelønn, siden vi forholder oss til det som er avtalt mellom partene i arbeidslivet. I tillegg betaler vi hjemreise, kost og losji.

Mange av de vi konkurrerer med, betaler kun minstelønn til sine arbeidere».

Varsellamper

Rød frykter en betydelig konkurransevridning, og en vesentlig lavere timeverkskost hos konkurrentene.

«Når vi vet at timeverkkostnaden i et anleggsprosjekt kan utgjøre så mye som en tredjedel av kontraktssummen, blir det krevende for en norsk entreprenør som baserer seg på norske høyt kompetente fagarbeidere å konkurrere om oppdragene».

Andelen prosjekter som baserer seg på ufaglært arbeidskraft er nå så stor at Rød mener varsellampene bør blinke.

«Dersom regjeringen ønsker at landet også i fremtiden skal ha en kompetanse til å gjennomføre store og komplekse utbygginger, må den sørge for en rettferdig konkurransesituasjon i anleggsnæringen».

timeverkkostnaden i et anleggsprosjekt kan utgjøre så mye som en tredjedel av kontraktssummen. Ill.foto
timeverkkostnaden i et anleggsprosjekt kan utgjøre så mye som en tredjedel av kontraktssummen. Ill.foto Foto: Fredrik Saugstad

Opptatt av billig

Staten er den suverent største oppdragsgiveren i anleggsnæringen, og Ståle Rød synes den er for opptatt av å jakte på den billigste leverandøren i kontraherings¬øyeblikket.

Han mener staten heller bør konsentrere seg om å velge leverandøren med de beste forutsetningene for å gjennomføre prosjektet, med lavest mulig risiko og til lavest mulig totalkostnad.

«Noen vil sikkert tolke dette som både proteksjonistisk og navlebeskuende, men det er hverken Norges forhold til et felles europeisk marked eller Skanskas markedsandel som motiverer meg til å skrive dette. Jeg brenner for norsk fagkompetanse, og utviklingen bekymrer meg», skriver Rød i DN.

«Slik konkurransesituasjonen i anleggsmarkedet er i dag, er ikke norsk fagkompetanse bærekraftig over tid. Det signalet håper jeg regjeringen og de offentlige byggherrene tar inn over seg».

Rød tror samfunnsregnskapet blir langt bedre om norsk fagkompetanse brukes i anleggsprosjektene, i stedet for å lage sysselsettingspakker for alle som blir arbeidsledige.

Skanska overdriver

Bettina Sandvin, leder for Vegdirektoratets byggherreavdeling, tar opp hansken. I et tilsvar i DN går det fram at hun mener Skanska overdriver. Sandvin opplyser at Vegvesenet inngår 400-500 kontrakter hvert år, og at bare en liten andel tildeles utenlandske entreprenører.

«Mesta, NCC, Veidekke, AF-gruppen og Skanska er de entreprenørene som omsatte for mer enn 1,5 milliarder kroner på Vegvesenets kontrakter i fjor. Ser vi på listen over nye kontrakter er bildet det samme».

Sandvin mener at anleggsmarkedet er stabilt, forutsigbart og økende.

«Ansvaret for å sikre den norske fagarbeideren er i stor grad opp til den norske bransjen», skriver hun.

Sandvin peker likevel på Vegvesenets rolle som statlig byggherre, og minner om at etaten i mange år har hatt minstelønn på tariffavtalenivå som standard kontraktsvilkår. Dessuten ble lærlingkompensasjonen nylig doblet.

«Vi må bidra der vi kan, men ikke ved å avskaffe konkurransen i entreprenørmarkedet».

Bettina Sandvin, leder for Vegdirektoratets byggherreavdeling, mener Skanska overdriver.
Bettina Sandvin, leder for Vegdirektoratets byggherreavdeling, mener Skanska overdriver. Foto: vegvesenet

Denne saken ble første gang publisert 15/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017