AF gruppen renoverer 50 år gammel E18-tunnel

Kontraktsummen er på om lag 157 millioner kroner, og arbeidene er ventet å starte siste uken av oktober 2015. Arbeidene i tunnelen omfatter total renovering av det nesten 50 år gamle tunnelanlegget.

Prosjektleder tunnelrehabilitering i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland t.v. og prosjektdirektør i AF Gruppen Norge AS, Kenneth Svendsen.
Prosjektleder tunnelrehabilitering i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland t.v. og prosjektdirektør i AF Gruppen Norge AS, Kenneth Svendsen. Foto: Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Sist oppdatert

Fosskoll-tunnelen består av tre løp, og det er forskjellige arbeider som skal utføres i løpene. Utenfor tunnelene skal det blant annet bygges fire havarilommer, to tekniske bygg og et sedimentasjons-basseng.

I tillegg til elektroarbeider og dreningsarbeider inne i tunnelene skal det også utføres fullstendig ny systematisk bergsikring i form av bolter og sprøytebetong i et løp og sporadisk ny sikring i to løp.

Det skal også settes opp bommer, skilt og skiltportaler langs E18 på begge sider av tunnelen. Også utenfor tunnelen er det omfattende elektro-arbeide i tillegg til en del arbeid med sikring og omlegging av trafikk.

I forbindelse med disse arbeidene vil det bli trafikkomlegginger i tunnelanlegget mens arbeidene pågår, men det siktes på å opprettholde to kjørefelt i begge kjøreretninger på E18 på dagtid.

Hele rehabiliteringsarbeidet i E18 Fosskoll-tunnelen er ventet å være ferdig i løpet av januar 2017.

Denne saken ble første gang publisert 13/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017